EL URBACT II projekti avatud innovatsiooni seminar (03.11)

3.-4. novembril 2014 viis Tallinna Haridusamet Õpetajate Majas läbi avatud innovatsiooni seminari teemal „Kuidas kujundada kodulähedane lasteaed ja kool Sinu ootustele vastavaks?“. Seminaril tehti kokkuvõtted linnakodanike esitatud ideedest ning tunnustati paremate ideede autoreid. Võitis idee (ja selle arendus ning tutvustus) Eesti Õpilasakadeemia, milles õpilased õpetaksid õpilasi.