Rakendused

Kaardirakendused annavad linnaelanikele ruumilist teavet nii olulistes igapäevaküsimustes kui ka muudel huvi pakkuvatel teemadel ning võimaldavad osaleda linnaruumi kujundamises.

Kaardirakenduste andmete kasutamisel peab viitama nende omanikule.

   

   

   Veebikaart.PNG

     • Tallinna veebikaart - aadressotsingu ja teekonnaplaneerimise funktsioonidega kaardirakendus erinevate aluskaartide ja teemainfo kihtidega (Tallinna Linnakantselei)

    

         • Tallinna ruumiandmete registri aluskaart - kaardikihid riigikaitseobjektide piiranguvööndide, haljastuse, muinsuskaitse, hinnatsoonide ja katastriüksuste sihtotstarvete kohta (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)
         • Tallinna kaardiarhiiv - kaardirakendus, kust leiab ajaloolised kaardid ja ortofotod ning saab alla laadida topo- ja trassiplaane 1990. a-te algusest ja 2006. a Tallinna aluskaardi lehti  (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)
         • Tallinna linnaarhiivi kaardikogu - Tallinna Linnaarhiivi digiteeritud ja digiteerimata kaartide andmekogu Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemis (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

     

     

         • Vanalinna panoraamfotod - 360º fotod Tallinna vanalinna kirikutornidest ja vaatamisväärsustest (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)
         • Turismiveebi kaart - ülevaade Tallinna huviväärsustest (Tallinna Ettevõtlusamet)

     

     

         • Valimised Tallinnas - Tallinna valimispiirkonnad koos jaoskondade asukohtadega, ja valimistulemused kaardil (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)

     

     

        • Jalgrattateede andmekorje​ - kaasamisrakendus, kuhu 2018. aasta septembrikuu jooksul koguti murekohti Tallinna jalgrattateedel (Tallinna Kommunaalamet)
        • AvaLinn​ - kaasamisrakendus, mis võimaldab nutiseadmes esitada avaliku ruumi kohta ideid ja ettepanekuid (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)
        • Põhja-Tallinna ideekorje​ - Põhja-Tallin​na üldplaneeringu ideekorje tulemused (Tallinna Linnaplaneerimise Amet)
        • Linnaaed​ -Tallinnas linnaaianduse arendamise ideekorje tulemused ​​ (Tallinna Keskkonnaamet)
        • Tallinna haljastute infosüsteem (Tallinna Keskkonnaamet)
        • Tallinna loodusvaatluste kaart (Tallinna Keskkonnaamet)

     

    Viimati muudetud: 15.10.2018