Ehitus ja planeeringud Haaberstis

Tallinna loodusobjektide kaitse alt väljaarvamine ja üksikobjekti kaitse alla võtmine.

Määruse eelnõude ja dokumentidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 18. aprillist kuni 3. maini 2019 tööajal Haabersti Linnaosa Valitsuses ruumis 205 ja Keskkonnaameti kodulehe aadressil: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/avalikustamise-teated/tallinna-loodusobjektide-kaitse-alt

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse kontaktisik: 

Tiina Jaska

640 4856

tiina.jaska@tallinnlv.ee

 

Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris.  

Viimati muudetud: 15.04.2019