Haabersti Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakond

Aadress: Ehitajate tee 109a/1,
13514 Tallinn
Telefon: 640 4800
E-post: haabersti@tallinnlv.ee 


Haabersti Linnaosa Valitsuse Sotsiaalhoolekande osakonna teenused

 

Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja - Karmen Kaar
Telefon: 640 4823
E-post: karmen.kaar@tallinnlv.ee
Kabinet: 110
Vastuvõtt: E 15.00 - 17.00 ja N 10.00 - 12.00


Sotsiaalteenuste talitus

Juhtivspetsialisti vastuvõtt
E 15.00 - 17.00
N 10.00 - 12.00

Peaspetsialisti ja vanemspetsialistide vastuvõtt
E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
T 9.00 - 12.00
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.00

Juhtivspetsialist - Ly Kark
Telefon: 640 4807, 53 021 949
E-post: ly.kark@tallinnlv.ee
Kabinet: 101
Tegevusvaldkond: täisealiste isikute eestkoste vormistamine, hoolekandeastusse paigutamine

Peaspetsialist - Kristi Beljajev
Telefon: 640 4871, 53 021 646
E-post: kristi.beljajev@tallinnlv.ee
Kabinet: 102
Tegevusvaldkond: sotsiaalmajja paigutamine, Toidupanga abi korraldamine, koduhoolduse järelevalve teostamine

Vanemspetsialist - Ruta Rosenfeld
Telefon: 640 4869, 53 821 991
E-post: ruta.rosenfeld@tallinnlv.ee
Kabinet: 112
Tegevusvaldkond: hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus (alaealised ja täiskasvanud), koduteenus, tugiisikuteenus ja isikliku abistaja teenus, sotsiaalvalve teenus

Vanemspetsialist -
Telefon: 640 4830
E-post:
Kabinet: 112
Tegevusvaldkond: hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus (alaealised ja täiskasvanud), koduteenus, tugiisikuteenus ja isikliku abistaja teenus, sotsiaalvalve teenus


Lastekaitse talitus

Juhtivspetsialisti ja peaspetsialistide vastuvõtt
E 15.00 - 17.00
N 10.00 - 12.00

Vanemspetsialistide vastuvõtt
E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
T 9.00 - 12.00
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.00

JuhtivspetsialistMarina Keizo
Telefon: 640 4804
E-post:  marina.keizo@tallinnlv.ee
Kabinet: 108
Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides

Peaspetsialist - Veronika Laur
Telefon: 640 4810
E-post: veronika.laur@tallinnlv.ee 
Kabinet: 105
Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides

PeaspetsialistJulia Stepanov
Telefon: 640 4878
E-post: - julia.stepanov@tallinnlv.ee
Kabinet: 109
Tegevusvaldkond: eestkoste seadmine alaealiste üle, hoolduspered, abivajavate (alaealised ja lapsevanemad) suunamine teenustele; linnaosa alaealiste seaduslike huvide kaitsmine kriminaal- ja tsiviilprotsessides

Vanemspetsialist - Mouna Salami
Telefon: 640 4833
E-post: mouna.salami@tallinnlv.ee
Kabinet: 104
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine

Vanemspetsialist - Renata Pužaikina
Telefon: 640 4870
E-post: renata.puzaikina@tallinnlv.ee
Kabinet: 104
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine

Vanemspetsialist - Katrin Aro
Telefon: 640 4825
E-post: katrin.aro@tallinnlv.ee
Kabinet: 106
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine

Vanemspetsialist - Kristel Terve
Telefon: 640 4826
E-post: kristel.terve@tallinnlv.ee
Kabinet: 103
Tegevusvaldkond: töö koolikohustuse mittetäitjatega, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega lastega; juhtumite korraldamine ja teenustele suunamine


Sotsiaaltoetuste talitus

Juhtivspetsialisti vastuvõtt
E 15.00 - 17.00
N 10.00 - 12.00

Peaspetsialisti ja vanemspetsialistide vastuvõtt
E 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
T 9.00 - 12.00
N 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.00

Juhtivspetsialist - Angela Altmets
Telefon: 640 4862
E-post: angela.altmets@tallinnlv.ee
Kabinet: 107
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, universaaltoetused, matusetoetus

Peaspetsialist - Kerli Sööt
Telefon: 640 4834
E-post: kerli.soot@tallinnlv.ee
Kabinet: 107
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, universaaltoetused, matusetoetus

Vanemspetsialist - Maria Kristina Treial
Telefon: 640 4834
E-post: mariakristina.treial@tallinnlv.ee
Kabinet: 111
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus

Vanemspetsialist - Svea Kool
Telefon: 640 4802
E-post: svea.kool@tallinnlv.ee
Kabinet: 111
Tegevusvaldkond: ühekordsed toetused, universaaltoetused, matusetoetus

 

Sotsiaalhoolekande osakonna tegevusvaldkonnad:

 • Toimetulekutoetuse esitamine (kabinet: 107) 
  Vajalik esitada: tõend eluasemekulude kohta (üürikviitung ja elektriarve), tõend alimentide saamise või mittesaamise kohta, isikut tõendav dokument
 • Toitlustamistalongide väljastamine vähekindlustatutele (kabinet: 112)
 • Koduhoolduse vormistamine üksikutele eaketele (kabinet: 112)
  Vajalik esitada: avaldus, arstitõend
 • Hoolduse vormistamine raske ja sügava puudega inimestele (kabinet: 112)
  Vajalik esitada: avaldus, puude raskusastme tõend, isikut tõendav dokument
 • Sotsiaalkorterisse paigutamine (kabinet: 102)
  Vajalik esitada: avaldus, isikut tõendav dokument, erijuhtudel lisaks muud dokumendid
 • Hoolekandeasutusse paigutamine, eestkoste vormistamine (kabinet: 101 - eakad, puudega täiskasvanud; kabinet: 103, 104, 106 - alaealised)
  Vajalik esitada: avaldus, arstitõend, alaealiste puhul tõendavad dokumendid lapse vanemlikust hoolitsusest ilma jäämise kohta
 • Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine (kabinet: 107, 111 - lastega peredele, eakatele, puudega inimestele, töötutele, kodututele)
 • Tingimuste loomine linnaosa erivajadustega laste probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks (kabinet: 103-106, 108-109)
  Erivajadustega lapsed (7-18 a.) on antud käsitluses:  järelevalveta, kasvatusliku erivajadustega ja käitumisprobleemidega lapsed, koolikohustust mittetäitvad lapsed, sõltuvusprobleemidega ja kriminaalse taustaga lapsed
 • Sotsiaalnõustamine (kabinet: 101-112)
  Isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks

 

Viimati muudetud: 03.08.2020