Haabersti Linnaosa Valitsuse tutvustus

haabersti.jpgAadress: Ehitajate tee 109a/1,
13514 Tallinn
Telefon: 640 4800
E-post: haabersti@tallinnlv.ee 
Registrikood: 75014244
Linnaosa vanema ülesannetes: Oleg Siljanov
Haabersti veebileht: tallinn.ee/haabersti


Haabersti Linnaosa Valitsus on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Haabersti linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnasa elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid. 

Haabersti lääne-edelasuunaliseks piiriks on Harku järv Tiskre ojaga, mille taha jääb Harku vald. Lõunasse ning itta jäävad Mustamäe ja Põhja-Tallinn. Põhjast piirab Haaberstit Kopli laht ja loodest Kakumäe laht. 

Haabersti praeguse tuumiku moodustab Väike-Õismäe suurpaneelelamutest koosnev elurajoon, mis on rajatud põhiliselt 1970. aastatel. Sellele lisanduvad Astangu elurajoon ning Tiskre, Kakumäe ja Mustjõe piirkonna ühepereelamud.

Seisuga 1. märts 2021 on Haaberstis 47 496 elanikku. 


Haabersti Linnaosa Valitsuse teenused.

Haabersti Linnaosa Valitsus lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

  • sotsiaalhoolekanna, erivajadustega isikute ning laste kaitse;
  • noorsoo- ja erinoorsootöö;
  • elamu- ja kommunaalmajandus, sh eluruume vajavate isikute üle arvestuse pidamine;
  • heakord ja haljastus;
  • jäätmekäitlus;
  • ruumiline planeerimine;
  • kultuuritöö ja haridus;
  • sport ja vaba aja veetmine.

Haabersti vapp.jpg

Viimati muudetud: 03.03.2021