Haabersti linnaosa asustamata eluruumid

 Tallinna linnale kuuluvad asustamata eluruumid, mis on Tallinna Linnavalitsuse korraldusega jäetud majutamiseks Haabersti linnaosa eluasemekomisjonile:

  • Munitsipaaleluruumid: 

Asustamata munitsipaaleluruumid seisuga 01. august 2018:

Eluruumi aadress

Tubade
arv

Üldpind

Märkused

 

 

 

 

  • Sotsiaaleluruumid:

Asustamata sotsiaaleluruumid seisuga 01. august 2018:

Eluruumi aadress

Tubade
arv

Üldpind

Märkused

 

 

 

 

 Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid:

Tallinna Linnavolikogu 17.oktoobri 2002 määrus nr 56 "Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine". Eluruumide taotlejatena arvelevõtmist käsitleb selle määruse LISA 3- Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord. 

Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2003 määrus nr 39 "Linna eluasmekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine".

 
NB! Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka e-posti teel) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid (arvelolija andmete kinnitamise blankett), vastasel juhul kustutatakse nad eluruumi üürimist taotlevate isikute nimekirjast.

 

Eluruumide üürile andmisega tegelevate ametnike kontaktandmed:

Munitsipaaleluruumid 

 

Eesnimi                 Anžela          

Perekonnanimi       Õige

Struktuuriüksus       kantselei   

Ametinimetus          jurist

Töökoha aadress     Ehitajate tee 109a, Tallinn 13514 

Tuba                      207   

Töötelefon             640 4835    

E-mail                    anzela.oige@tallinnlv.ee    

Vastuvõtuajad         esmaspäeval   15.00 - 18.00, neljapäeval 9.00 - 12.00

 

Sotsiaaleluruumid

 Eesnimi                    LY

Perekonnanimi           Kark

Struktuuriüksus          sotsiaalhoolekande osakond

Ametinimetus             sotsiaalteenuste talituse peaspetsialist

Töökoha aadress        Ehitajate tee 109a, Tallinn 13514

Tuba                         108

Töötelefon                 640 4807

E-mail                       ly.kark@tallinnlv.ee

Vastuvõtuajad           esmaspäeval   15.00 - 17.00, neljapäeval     10.00 - 12.00

Viimati muudetud: 28.01.2019