Tallinna teine elamuehitusprogramm - taotlemine Haaberstis

Tallinna linn annab noortele peredele ja linna arenguks vajalikele töötajatele üürile Lasnamäe linnaosas Raadiku tänaval asuvaid kortereid.

 

Taotlusblankettide vormid:

 LAE ALLA NOORE PERE TAOTLUSE VORM ( .pdf) ( .doc)

LAE ALLA TALLINNA LINNALE VAJALIKU TÖÖTAJA TAOTLUSE VORM ( .pdf) ( .doc)

Eluruumi üürimise taotlejana arvelevõtmiseks tuleb esitada vormikohane taotlus rahvastikuregistrijärgse elukoha linnaosa valitsusele. Rahvastikuregistri seaduse kohaselt on kõik isikud on kohustatud hoolitsema enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris.

 

Õigusaktid

  

Haabersti linnaosas arvele võetud taotlejad

 

Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2010 määruse nr 17 kohaselt :

Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud taotleja on kohustatud:

1) teatama eluasemekomisjonile eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluse äralangemisest või muutumisest ühe kuu jooksul muutuse toimumisest arvates;

2) teavitama kohe eluasemekomisjoni isiku- ja kontaktandmete muutumisest;

3) iga aasta esimese kolme kuu jooksul esitama eluasemekomisjonile kirjaliku kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise alused. 

Arvelolija andmete kinnitamise blankett

Nende kohustuste mittetäitmisel kustutatakse taotlejad eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.

Samuti tuleb eluasemekomisjoni viivitamatult teavitada perekonna koosseisus toimunud muudatustest (sünd, surm, abielu, lahutus) ja elukohavahetusest (et oleks võimalik operatiivselt edastada taotleja dokumendid uue elukoha järgsele linnaosavalitsusele).

NB! Kõik arvelevõetud taotlejad, kes jätsid 2018. aasta I kvartali jooksul oma arvelolemise alused kinnitamata, kustutati noore pere ja Tallinna linnale vajalike töötajate eluruumide taotlejate arvelt Haabersti linnaosa eluasemekomisjoni 22. mai 2018 koosoleku otsusega, võttes aluseks ülaltoodud määruse nr 17 § 8 lõike 1 punkti 4.

Haabersti Linnaosa Valitsuses Tallinna teise elamuehitusprogrammi rakendamiseks Raadiku tänaval asuvate eluruumide taotlejate dokumentide vastuvõtmise ja üürile andmisega tegeleva ametniku kontaktandmed:

 

Eesnimi                  Elle-Mai          

Perekonnanimi        Velling

Struktuuriüksus       kantselei   

Ametinimetus          jurist

Töökoha aadress     Ehitajate tee 109a, Tallinn 13514 

Tuba                      207   

Töötelefon              640 4835    

E-mail                    elle-mai.velling@tallinnlv.ee     

Vastuvõtuajad         esmaspäeval   15.00 - 18.00, neljapäeval 9.00 - 12.00

    

 

                                  

Viimati muudetud: 31.10.2019