Lastetoa eesmärk

Haabersti Sotsiaalkeskuse lastetoa eesmärkideks on toetada Haabersti linnaosas elavaid toimetulekuraskustes (sh õpi, suhtlemis- ja käitumisraskused) lapsi ja nende peresid.

Lastetuba pakub lastekaitse talituse ja alaealiste komisjoni poolt suunatud lastele ja nende vanematele arendavaid ning toimetulekut toetavaid tegevusi ja teenuseid.

 •   nõustamisabi igapäevategevustes;
 •   toetust igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ja enese eest hoolitsemisel;
 •   suhtlemisõpetust ja abi sotsiaalse võrgustiku loomisel või taastamisel;
 •   arengut toetavaid vabaajategevusi ja huvitegevusi;
 •   sooja lõunasööki;
 •   toiduvalmistamise õpetust;
 •   duši kasutamise võimalust;
 •   pesu pesemise võimalust;
 •   lauamängude, koroona ja piljardi mängimise võimalust;
 •   ühistegevusi ja ühisüritusi.
 •   suunamist iseseisvale õppimisele.

Teenuse osutamiseks:

Lapsevanem või kool pöördub Haabersti linnaosa lastekaitse spetsialisti juurde. Teenuse vajaduse korral vormistatakse dokumendid ja laps suunatakse lastetoa teenusele. Linnaosa lastekaitse talituse telefon: 6 404 833

Laps ja lapsevanem lepivad kokku lastekaitse töötajaga ja/või lastetoa töötajaga lastetoa esmase külastuse aja. Laps ja lapsevanem tutvuvad lastetoa töötajatega, ruumidega ja reeglitega.

Viimati muudetud: 20.02.2018