Õppeaasta eesmärgid 2020/2021

Õppeaasta eesmärgid:

  1. Laps tunneb huvi haridusrobotite vastu ja oskab juhendamisel kasutada programmeerimise põhivõtteid.
  2. Laps väärtustab enda ja teiste tervist, oskab käituda tervist hoidvalt ning tunda rõõmu aktiivsest liikumisest.
  3. Õppetegevuses on rakendunud projektõpe kui lapsest lähtuv õppemeetod
Viimati muudetud: 5.10.2020