Avalikud konkursid THA hallatavate asutuste juhtide ametikohtadele

Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku konkursi

Tallinna Asunduse Lasteaia (Pallasti 19/21a) direktori ametikohale

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

  • vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • arvuti kasutamise oskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

 Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • tegevuskava haridusasutuse juhina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 Dokumendid palume esitada 26. septembriks 2018 Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn või digiallkirjastatult e-aadressile eva-maria.koort@tallinnlv.ee, märgusõna „konkurss”.

Lisainformatsioon telefonil 640 4612.

 

 

 

Viimati muudetud: 07.09.2018