Erahuvikoolide toetamine

Toetuse maksmise aluseks on  Erahuvikooli toetuse andmise kord (kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2019 määrusega nr 13)

Toetust makstakse järgmistel tingimustel1) erahuvikool on tegutsenud Tallinna haldusterritooriumil vähemalt viis aastat; 2) erahuvikoolil ei ole maksuvõlgu ega võlgnevusi Tallinna linna asutustele; 3) erahuvikooli õppekavad on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS); 4) erahuvikoolis õpib vähemalt 100 õpilast, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn; 5) erahuvikool ei ole spordikool.

Toetuse taotlemiseks tuleb Tallinna Haridusametile esitada vastav avaldus.

Toetuse avalduse vorm

2019. aastal tuleb avaldused saata hiljemalt 15. oktoobriks aadressile haridusamet@tallinnlv.ee edaspidi võetakse neid vastu vahemikus 5.-10. jaanuar.

Kui taotleja vastab kehtivatele nõuetele, esitab haridusamet ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist allkirjastamiseks vormikohase finantseerimislepingu. Taotleja on kohustatud lepingu allkirjastama ja tagastama haridusametile viie tööpäeva jooksul.  

Erahuvikoolide toetuse lepingu ja aruande vorm

  

Lisainfo:

Andres Vakra
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
+372 6404977; +372 5133408
andres.vakra@tallinnlv.ee

   

Viimati muudetud: 18.05.2020