Ettevõtluse IduEDU – ettevõtlusõppe läbiviimise toetamine Tallinna koolides

Projekti eesmärk on toetada ettevõtlusõppe arendamist Tallinna koolides koostöövõrgustiku kaudu haridusameti, koolide ja kooliväliste partnerite vahel. Projekti käigus viiakse läbi ettevõtluse alased õpilaste töötoad osalevates koolides ja ettevõtetes ning korraldatakse üle-linnaline töötuba ettevõtluse IduEDU.
Õpilased omandavad praktilisi ettevõtlusega seotud teadmisi ja kogemusi ettevõtlusalastes töötubades osalemise kaudu. Projekt aitab kaasa õpilaste ettevõtliku hoiaku kujundamisele. Osalevad koolid saavad tuge oma koolis ettevõtlusõppe arendamiseks.
Projektis osalevad Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Haabersti Vene Gümnaasium, Sihtasutus Hariduskiirendi ja Tallinna Haridusamet.
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond. Projekti kestus on 01.03.2019-31.12.2019.
Lisainfo: Reet Nõmmoja, hariduskorralduse osakond,  reet.nommoja@tallinnlv.ee

el_sotsiaalfondi logo.jpg

       

Viimati muudetud: 30.01.2020