Haridusasutuste rekonstrueerimise EL-projektid

Projektide taotleja on Tallinna Haridusamet. 
Projekti Tallinna Pääsküla Kooli rekonstrueerimine toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Koolivõrgu korrastamine” tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine” raames.

Projekti eesmärk on kvaliteetse põhihariduse tagamine Tallinna Nõmme linnaosas
Tallinna Pääsküla Kooli hoone rekonstrueerimise kaudu. Projekt annab olulise panuse Tallinna Nõmme linnaosa koolivõrgu korrastamisele arvestades kaasava hariduse põhimõtete rakendamisega ning võrdse ligipääsu tagamisega kvaliteetsele haridusele.

Toetuse summa on 4 861 567,32 eurot, mis moodustab 85% projekti kuludest.
Projekti kestus on 01.01.2016-25.12.2018.

Projekte "L.Koidula 23 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks" ja "Pihlaka tn 10 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks" toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 9. prioriteetse suuna "Linnapiirkondade jätkusuutliku areng" toetusmeetmest "Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine".

L.Koidula 23 hoonega seotud projekti eesmärk on 121 lasteaiakoha rajamine kaitsealuses Kadrioru pargis miljööväärtuslikus ja atraktiivses keskkonnas.
Olemasolev kinnistu ja ajalooline hoone rekonstrueeritakse lasteaiakohtade suurendamiseks Tallinnas Kesklinna linnaosa piirkonnas. Hoone rekonstrueeritakse energiasäästlikuks kaasaegsete konstruktsioonide, seadmete ja materjalide kasutamise teel.

Pihlaka tn 10 hoonega seotud projekti eesmärk on 96 lasteaiakoha rajamine Nõmme linnaosas, et leevendada piirkonnas lasteaiakohtade nõudlust. Olemasolev hoone rekonstrueeritakse kaasaegseks lasteaiaks, rajatakse mänguväljak ja korrastatakse territoorium.
Toetuse summa on 722 500 eurot, mis moodustab 85% projekti kuludest.
Projekti kestus on 30.12.2016-09.11.2017.

Lisainfo:

Peeter Raudnagel, haldusosakonna peaspetsialist, peeter.raudnagel@tallinnlv.ee

Reet Nõmmoja, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist, reet.nommoja@tallinnlv.ee

el_struktuurifondid

 

 

 

 

Viimati muudetud: 13.02.2019