Karjäärinõustamine

Mida teha pärast kooli lõpetamist?

Võimalusi, mida pärast kooli lõputunnistuse kättesaamist edasi teha, on palju ning otsused on vastutusrikkad ja olulised.

Alusta sellest, et proovi enda jaoks läbi mõelda, milline on see töö, mida Sa soovid tulevikus tegema hakata. Hea ülevaate sellest, kus ja mida õppida saab, leiad SA Innove karjääriplaneerimist toetavast portaalist Rajaleidja.

1. septembril 2014 alustasid igas maakonnas tööd ka Rajaleidja keskused, kus pakutakse karjäärinõustamise teenust ja vahendatakse karjääriinfot.

Informatsiooni ja nõu selle kohta, kuhu edasi õppima minna saad ka Tallinna noorte infokeskusest Taninfo.

Mõistlik on mitte keskenduda ainult ühele valikule, vaid mõelda läbi ka teine võimalus juhul kui esimene ei õnnestu. Lisaks on alati mõistlik mõelda rohkem kui ühe sammu võrra ette.

Mõtle läbi küsimused:

  • Mida võivad kaasa tuua Sinu tehtud valikud?
  • Milliseid probleeme võib tulevikus tekitada otsus asuda tööle ilma erialase hariduseta?
  • Mida Sa vajad, et omandada kõrgharidus?
  • Milline haridus tagab ka tulevikus töökoha?
  • Oluline on endale selgeks teha, kus ja mis tingimustel Sa soovitud eriala õppida saad ? Mida iga õppimisvõimalus pakub, mis on selle head ja halvad küljed?

Mitmetel erialadel on konkursid suured. Seepärast uuri täpselt välja, milliseid nõudmisi sisseastujatele esitatakse. Räägi edasiõppimise teemadel oma vanemate, sõprade, kutsenõustajate ja õpetajatega. Nad oskavad anda Sulle head nõu.


Milline suund valida - kas kutse(kesk)haridus, rakenduslik kõrgharidus või akadeemiline kõrgharidus?

Ülevaate Eesti kutseõppeasutustes pakutavatest erialadest annab Kutseharidus.ee

 

Tegemist on Sinu elu ja Sinu tulevikuga - seepärast mõtle kõik valikuvõimalused enda jaoks hästi läbi ja  otsusta parima kasuks!  

 

Lehekülge haldab:

Hariduskorralduse osakond

 

Viimati muudetud: 01.12.2016