Klassijuhataja teema-aasta 2020/2021

Facebook page cover punane lill (3).png

Haridusameti ja Õpetajate Maja koostöös on valminud klassijuhataja teema-aasta õpikodade ja koolituste programm, mis on spetsiaalselt suunatud üldhariduskoolide klassijuhatajatele. Kutsume üles aktiivselt osalema!

Sügisel alustavad koolitused ja õpitoad:

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana.

Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaaslaste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klassijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja vastutustunde toetaja.

Kutsume kõiki koole ühinema hea tahte lepinguga, millega kool ja haridusamet võtavad vastutuse läbi viia lepingus loetletud tegevusi.

Viimati muudetud: 14.10.2020