Kõnepuudega õpilaste klassid

Tõhustatud tuge rakendatakse õpilasele, kes oma püsiva õpiraskuse, psüühika- ja käitumishäire või muu terviseseisundi või puude tõttu vajab vähemalt üht järgmistest teenustest:

  • pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset õppekava ühes, mitmes või kõikides ainetes
  • pidevat tugispetsialistide teenust ja osaajaga õpet individuaalselt või rühmas
  • pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset tuge klassis toimuva õppetöö ajal
  • õpet eriklassis.
Tõhustatud tuge rakendava eriklassi täituvus on kuni 12 õpilast.

Õpilasele tõhustatud toe rakendamiseks on vaja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust (vt Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinn ja Harjumaa).

Kõnepuudega õpilaste toetamisele spetsialiseerunud klassid Tallinna munitsipaalkoolis
 
Tallinna Heleni Kool (eesti keel)
1.- 1o. klass
Ehte 7, 10318 Tallinn 
info@helen.edu.ee, 6055490

Viimati muudetud: 25.04.2018