Aasta õpilane

Eesmärk: Tunnustada Tallinna õpilasi, kes on oma aktiivse tegutsemisega eeskujuks teistele.

Sihtrühm: Tallinna Haridusameti hallatavate koolide õpilased.

Esitajad: Sihtrühma kuuluvate haridusasutuste personal, õpilasesindus, õpilased, hoolekogu, lapsevanemad.

Aasta õpilane:

 • on ettevõtlik ja oma tegevusega initsiatiivikas, inspireeriv ning innustav eeskuju;
 • on omaalgatuslike ideede pakkuja ja elluviija;
 • on arvamusliider noorte seas;
 • on avatud, heade koostööoskustega, loominguline ja loov;
 • paistab silma kas oma loova, lavalise ja/või sportliku tegevusega (fotograafia, kujutav kunst, IT-valdkond, kirjandus, muusika, etlemine, näitlemine, tantsimine, sportimine jne);
 • on oma suhtumisega ümbritsevasse keskkonda eeskujuks teistele;
 • on saavutanud tunnustust kas kooli, piirkonna, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil;
 • on oma tegevusega oluliselt kaasa aidanud Tallinna ja/või Eesti ja tutvustamisele;
 • on aktiivne õpilaselu eestvedaja koolis;
 • on vabatahtlikuna panustanud kogukonna hüvanguks, korraldanud ja läbiviinud heategevuslikke kampaaniaid;
 • on tähelepanelik, hooliv ja toetav tugi kaasõpilastele.

Konkursi korraldus:

 • „Aasta õpilane 2019“ statuudi raames tunnustatakse õpilasi järgmistes valdkondades:
  • Ettevõtlikkus
  • Keskkond
  • Kultuur
  • Sport
  • Tervis
 • Iga õpilast saab esitada ainult ühes valdkonnas.
 • Kandideerimise aluseks on vabas vormis lühikirjeldus (kuni 2000 tähemärki), sh õpilase tegevused ja saavutused ning võimalusel link, kus on võimalik õpilase saavutustega tutvuda.
 • Lisaks tuleb märkida:
  • valdkond;
  • kandidaadi nimi ja kontaktandmed (telefon, e-mail);
  • kooli nimi;
  • kandidaati esitava isiku nimi ja kontaktandmed (telefon, e-mail).
 • Otsuse tunnustuse omistamiseks teeb Tallinna Haridusameti poolt moodustatud komisjon, kellel on õigus kaasata otsuste tegemisse eksperte.

Tähtaeg: Taotluste esitamise tähtaeg on 18. aprill 2019 kell 17.00.

Taotlusi saab esitada siin.

Tiitlite väljakuulutamine: Tunnustused antakse üle Tallinna Haridusameti pidulikul vastuvõtul, tunnustatute nimed avalikustatakse Tallinna Haridusameti veebilehel.

Statuut printimiseks

Viimati muudetud: 21.03.2019