Kuu haridusjuht ja haridustegu

Tunnustusi „Kuu haridusjuht“ ja „Kuu haridustegu“ hakkas Tallinna Haridusamet välja andma jaanuarist 2017, et rohkem märgata ja väärtustada haridusasutuste juhtide tööd ning silmapaistvaid haridustegusid.

Jaanuar 2018

 • Kaspar Kaugija (Tallinna Kopli Ametikooli direktor), kes kutseõppeasutuse esindajana võttis vastutuse korraldada oma koolis Tallinna koolijuhtide nõupidamine ja tegi selleks konstruktiivset koostööd Tallinna Haridusametiga. Lisaks juhtis ta kogemustöötuba, kus tutvustas kooli koostöövõimalusi nii teiste organisatsioonidega kui ka üldhariduskoolidega. Juht panustas koolijuhtide nõupidamise korraldamisse kogu meeskonnaga (sh õpetajad ja õpilased), see oli koolijuhile uuenduslik ettevõtmine ning aitas tuua korraldajate igapäevaellu uusi õpikogemusi. Kõik esinejad said kingituseks õpilaste valmistatud käsitööesemed, näidati kaasava hariduse võimalusi Tallinna Kopli Ametikoolis, korraldati põnevad loovtöötoad kutseõpetajate eestvedamisel. Tunnustust väärib koolijuhi hoolivus HEV õpilastesse, luues neile igapäevaselt vajalikke õppimistingimusi ning andes neile esinemisvõimalusi. Lisaks väärib tunnustust koolijuhi tehtud töö Kopli Ametikooli arendamisel.
 • Tallinna Kristiine Gümnaasium - üldvõit Baltimaade võistlusel „Minecrafti eri! Tuleviku Eesti, Läti ja Leedu“. Virtuaalne ehitusvõistlus oli osa rahvusvahelisest IT-hariduse nädalast KoodiTund (Hour of Code) ja leidis aset hariva arvutimängu Minecraft virtuaalkeskkonnas. Eestis tunnistati nende püstitatud virtuaalne ehitis keskmise vanusekategooria parimaks. Eestis registreeris võistlusele ligi 100 meeskonda, keda hinnati kolmes vanuserühmas. Baltikumi üldvõidu püstitas meeskond Öökullid koosseisus Kristjan Mäetalu (15), Oliver Sild (15) ja Elvis Eelmaa (15). Rahvusvahelisele žüriile avaldas muljet noorte ehitatud maailma detailsus ja oskuslik viis, kuidas oli kasutatud Minecrafti maailma ning Redstone’i programmeerimise võimalusi.

Veebruar 2018

 •  Natalja Vergun (Mustamäe Reaalgümnaasium), kes rahvusvahelise stažeerimisprogrammi stipendiumiga viibis 22.01.-16.02.2018 kahes Sloveenia uuendusmeelses koolis: Gimnazija VIČ ja Osnovna Šola Mirana Jarca. Ta külastas koolide tunde, vaatas kuidas toimub õpetaja ja õpilaste suhtlemine, hindas füüsilise keskkonna mõju aine õpetamisele, sai teada kasutatavatest õppemeetoditest, rääkis õpilaste ja õpetajatega õppeprotsessist ja selle korraldusest, sh õnnestus näha 14. veebruaril toimunud õpetajate streiki. Mõlemas koolis astus ta ka klassi ette, et tutvustada Eestit.
 • Tallinna Rännaku Lasteaed - „Rännakus on metsik lapsepõlv“. 8. ja 15.veebruaril suusapäevad koostöös Suusabussi ja treeneri Vahur Teppaniga. Suuskadele said kõik 6 rühma, igale rühmale toimus Vahuri juhendamisel treening. Kõige noorem suusataja oli vanuses 2,3. Rännaku lasteaia pere usub, et igaüks peab tegema seda, mis tal hästi välja tuleb.
 • Tallinna 21. Kool – edukas osalemine rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal ja #EduInnoLab projekti raames avatud tehnoloogialabor – LEGO innovatsioonistuudio. Labori vajaduse eesmärgiks on luua õpilastele ja õpetajatele 21. sajandi õpimetoodikaid ja vahendeid rakendav õpikeskkond, mis toetab digi-, tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonna pädevuste ning lõimitud õppe arendamist. Tehnoloogialabor on funktsionaalne, mobiilne, igale vanusele sobiva mööbli ja temaatilise sisustuse ning paindliku tehnilise lahendusega, mille disainikontseptsioon lähtub Lego Education Innovation Studio nõuetest. Koolis on loodud uus põhikooli õppesuund: Ettevõtlus-robootika ning tehnoloogialabori tööle rakendumine toetab igati õppesuuna ja õppekava arendamist. Rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal saavutas kommidest käsitööjäätist pakkuv Tallinna 21. Kooli õpilasfirma Best Ice parima toote auhinna. EBS-i eripreemia saavutas kooli õpilasfirma Spark. Sotsiaalmeedia kuninga tiitli saavutas Tallinna 21. Kooli õpilasfirma Saunakutid. Laada suurima käibe tegi Tallinna 21. Kooli õpilasfirma Cased.

Märts 2018

 • Tatjana Šukurova (Taime Lasteaed), kelle eestvedamisel korraldas Põhja-Tallinna lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele mitmeetapilise, kakskeelse (eesti/vene) koolituse "Bee-, Blue- ja Ozo-botidega tutvumine ja robotite kasutusvõimalused". Kui juht on ise eestvedajaks ja suunajaks, nö müüb mõtte maha oma töötajatele, siis jõuab see nüüdisaegne õpikäsitus kiiresti lasteni. Kui oma asutuse lapsed juba digivahendeid kasutavad, saab neid vahvaid tegevusi väljapoole oma asutust tutvustada.
 • Tallinna Lilleküla Gümnaasium - 29. märtsil avati Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis projekti #EduInnoLab Makeblock nutilabor, kus on täiskomplekt Makeblock Makerspace laboriseadmeid. Nutilabor avardab koolis robootika ja programmeerimise õpetamise võimalusi, arendades õpilaste loovust ning lõimides erinevates õppeainetes nt füüsikas, matemaatikas, kunstiõpetuses omandatud teadmisi. #EduInnoLab võimaldab tõsta õpilases huvi inseneriteaduste vastu.
 • Tallinna Kuristiku Gümnaasium - kooli poolt korraldatud kontsertlavastus "Kuiinluse ehk kuulsuse ahelad" Lindakivi Kultuurikeskuses oli tõeliselt nauditav ning kõrgel tasemel korraldatud. Esitati üle 20 Queeni populaarse pala – kaks tundi suurepärast Queeni. Kontsert-lavastus oli valminud algusest lõpuni noorte endi poolt koos sõpradega VHK'st, Reaalkoolist ja TTÜ-st. Kontsert pakkus vaatajatele/kuulajatele rappuvat, laserina ajju, mällu, südamesse tungivat muusikat, mida tegid andunult ja täie rauaga umbes 40 Tallinna Kuristiku gümnaasiumi õpilast - tasemel bänd, jõuline koor, karismaatilised solistid. Kõik tegijad nautisid seda mida tegid!

Aprill 2018

 • Meelis Kond (Tallinna 21. Kool), kes korraldas praktiliselt kuu ajaga alates seadmete paigaldamisest koolis e-õpilaspileti kasutamise koolitoidu arvestuses. Tegu väärib tunnustamist ja näitab eeskuju, et õige suhtumise ja tegutsemisega on kõik võimalik.
 • Tallinna Läänemere Gümnaasium - 13.aprillil toimus LAK-õppe kuu raames ülelinnaline üritus “Kes teab, kus on viimne reliikvia?, millest võtsid osa 7.klasside võistkonnad Tallinna teistest koolidest: Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium; Tallinna Mustjõe Gümnaasium; Tallinna Lasnamäe Gümnaasium; Õismäe Vene Lütseum; Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium; Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium ja Tallinna Mahtra Põhikool. Detektiivmängu stsenaariumi järgi kutsus linnapea linnaelanikke kokku, et teatada neile varastatud linna viimsest reliikviast – Tallinna linnaväravate võtmest. Linnapea kutsus kokku ka noori detektiive, kes alustasid kohe otsingut. Õpilased lahendasid raskeid mõistatusi viies erinevas keeles: eesti, nad pidid pidid ära arvama saladuslikke paroole, otsima vastuseid keerulistele küsimustele, paljud ülesanded olid seotud nutiseadmete kasutamisega (nt. QR-code reader, learningapps, plickers, loquiz, kahoot). Lisaks testiti 19. aprillil Tallinnas konkursi “Eesti parim sekretär 2018” finaliste, mille käigus tuli büroojuhtidel kustutada nii reaalseid leeke kui lahendada takistusrajal keerulisi ülesandeid. Võistluse korraldas Baltimaade suurima kontoritarvete firma Officeday. Officeday eripreemia sai Tallinna Läänemere Gümnaasiumi sekretär Aleksandra Larionova.

Mai 2018

 • Grüüne Ott (Tallinna Endla Lasteaed), kelle juhtimisel oli Tallinna Endla Lasteaia pere heaks koostööpartneriks ja võõrustajaks 2.—4. maini 2018 toimunud Tallinnas Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES hariduse töögrupi seminarile „Inclusion through education“ (kaasamine hariduse kaudu). Juht on väga ettevõtlik lisarahastuste hankimisel ja tänu SA Innove rahastusele sai alguse uus tore traditsioon - Endla Laste AIAFESTIVAL, kus Endla AED pakkus nii festivalimelu kui ka vaikset aiamiljööd tänases linnaruumis.
 • Tallinna lasteaedade mudilaste tantsupidu „Me armastame Eestit”, 24. mai 2018. Ülelinnaline lasteaedade tantsupidu „Me armastame Eestit“ (meeskond: kõik Tallinna lasteaiad, kes osalesid). Tantsupeol osales ligikaudu 20 000 last. Pidu algas kõikides lasteaia hoovides samaaegselt tantsuga „Sabatants“ ja lõppes tantsuga „Kaera-Jaan“. Lasteaia lapsed kandsid linnalt kingituseks saadud rahvarõivaid, tunnussilte ja rütmipille, mille on valmistanud Tallinna koolide õpilased.

Suvi 2018

 • Tõnu Piibur (Pelgulinna Gümnaasium), kelle eestvedamisel oli Pelgulinna Gümnaasiumi korraldusmeeskond väga heaks koostööpartneriks Tallinna Haridusametile 28. augustil toimunud 2018/19. õppeaasta avakonverentsi „Esimene koolipäev Mega Õnnelikus Koolis“ korraldamisel.
 • Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste vaprust – kooli direktori eestvedamisel moodustati kooli gümnasistidest vabatahtlik päästjate rühm, kes käis koostöös Päästeameti Põhja Päästekeskusega 12. juunil Vihterpalus Harjumaal metsapõlenguid kustutamas.

September 2018

 • Hele      Leek-Ambur (Tallinna Nõmme Huvikool), kelle eestvedamisel korraldati      meeleolukas ja lastesõbralik Tallinna Nõmme Huvikooli Vikerkaare tänava      maja avamine, lisaks oli direktor heaks võõrustajaks septembris huvikoolis      toimunud huvikoolide kohtumistel.
 • Pirita      Kose Lasteaia uue hoone avamine - 12. septembril avati Pirita Kose      Lasteaia uus hoone, kus on kohti 176. lapsele. Uues hoones on täiendav      õppeklass Lehola Keskkonnahariduskeskusel. Direktori eestvedamisel      korraldas lasteaiapere meeleoluka ja samas südamliku avamispeo.

Oktoober 2018

 • Indrek Vijard (Nõmme Muusikakool), kelle aktiivse tegevusena lahenes Tallinna laulupeo koordinaatori probleem, kes pakkus välja erinevaid kandidaate ja aitas pidada läbirääkimisi ning andis soovitusi ja nõustas korraldusmeeskonda. Direktor oli kogu protsessi vältel olemas, kaasas ja oli väga koostöövalmis, tundes suurt vastutust laulupeo toimumise pärast. Direktor on Tallinna Haridusametile suurepäraseks partneriks.
 • Tallinna Reaalkool - 20. oktoobril toimus esimest korda haridusfestivali „iduEDU“, mille üheks kaaskorraldajaks oli Tallinna Reaalkool. Tänu Tallinna Reaalkooli meeskonna panustamisele haridusfestivali korraldamisse õnnestus haridusfestival suurepäraselt.

November 2018

 • Imbi Viisma (Kadrioru Saksa Gümnaasium), kes oli heaks partneriks lasteaedade hoolekogude teabepäeva korraldamisel ning külalislahke võõrustaja, osaledes ka ise kaasa mõeldes. Lisaks jõudis Kadrioru Saksa Gümnaasium novembris Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi „Edu ja Tegu“ tunnustuskonkursil nominentide hulka “Aasta ettevõtlusõppe edendaja kategoorias”.
 • Tallinna Inglise Kolledž – koolis korraldati inspiratsioonikonverents „Inspire“, mis oli suunatud VIII - XII klasside õpilastele, vilistlastele ja õpetajatele.

Detsember 2018

 • Tiina Pall (Tallinna Kristiine Gümnaasium), kelle innustamisel võitis kooli esindav võistkond rahvusvahelisel IT-hariduse nädala raames toimunud Minecrafti võistluse.
 • Tallina Kuristiku Gümnaasium – kooli eestvedamisel toimusid detsembris mitmed sportlikud üritused (13. detsembril toimus koolis traditsiooniline sportvõimlemise võistlus VI - XII klasside õpilastele ja koolinoorte rammumehe võistlus, kus alade vahepeal esinesid parimad omaloomingulised kavad, lisaks korraldas kool 1. detsembril traditsiooniks saanud linna koolide haridustöötajate võrkpalliturniiri).

_____________________________________________________________________________________

Jaanuar 2017

 • Hendrik Agur (Gustav Adolfi Gümnaasium), kes  on eest vedamas GAGi uuendamise protsessi ning kellel on tulnud pidada ebavõrdset võitlust kooli laiendamise vastastega. Tema visiooniks on luua innovaatiline, MÕKi toetav koolikeskkond. Oma visiooni viib ta ellu vaatamata ette tulnud raskustele.
 • Pirita Majandusgümnaasiumi majanduskonverents 2017 „Majandus homme ja ülehomme – uued valikud, võimalused ja vaade tulevikku“.

Veebruar 2017

 • Piret Määr (Tallinna Kullatera Lasteaed). Tallinna Kullatera Lasteaed korraldab eelmise aasta lõpust saadik nutivahendite koolitusi teiste lasteaedade õpetajatele, kuidas nuti- ja robootikavahendeid kasutada lasteaedades laste õppimise põnevamaks ja efektiivsemaks muutmiseks. Erinevate robootikavahendite hulk, mida nad oma lasteaias kasutavad ja õpetavad, on võrreldav koolidega. 
 • Tallinna 21. Kooli traditsiooniline kultuuri- ja kunstinädal, 2017. aasta jaanuari XXXI kultuuri- ja kunstinädala teemaks oli Inglismaa.

Märts 2017

 • Izabella Riitsaar (Tallinna Pae Gümnaasium), kes Izabella Riitsaar on kauaaegne silmapaistev koolijuht, pedagoog ja riigikeele õpetaja. Märtsis anti talle Minskis Rahvusvaheline Humaanse Pedagoogika Keskuse poolt aunimetus „Humaanse Pedagoogika rüütel“, millega kaasnes kuldne rinnamärk „Süda ja luik“. Aitas korraldada ja läbi viia konverentsi „Sild lasteaiast kooli“. 
 • Tallinna Kullatera Lasteaia üritused ülelinnalise Alushariduse ainesektsiooni tegevustest raames.

Aprill 2017

 • Veiko Rohunurm (Tallinna Südalinna Kooli direktor) alati positiivse hoiaku ja suhtumise eest linna õpilasürituste korraldamisel, suurepärane koostööpartner robootikapäeva korraldamisel

 • Tallinna Tondi Põhikooli projekti „Valgele valgega ehk värviliselt“ juubelinäitus Tallinna Haridusameti ruumide

Mai 2017

 • Raino Liblik on Tallinna Koolijuhtide Ühenduse uue esimehena koolijuhtide ja koolide esindamisel väga aktiivne, nõudlik ja koostöövalmis. Haridusamet loodab ja usub, et oma pühendunud eestvedamisega suudab Raino Liblik ühendada rohkem juhte ja arendada koostööd haridusametiga järgmisele tasemele.
 • Tallinna Lastesõime Hellik projekti „Igale lapsele oma Kaisukalli“ idee tuli Mummude rühma lapsevanematelt. Iga perekond meisterdas koos lapsega kaisuka, mis on turvaelemendiks lapsele lastesõimes oleku ajal, kui vanemaid ei ole. Kaisukatele pandi nimed ja korraldati Kaisukallide tutvumispidu. Kaisukad said osalejaks nii laste õppimisel-kasvamisel kui aitasid neil ka uinuda. Tagasiside lastevanematelt oli väga positiivne – kaisukallide töötuba liitis lapsevanemaid ja tekkis juurde uusi sõpru. Lasteaed korraldas tänuõhtu, kus tunnustas Mummude rühma vanemaid toreda mõtte ja teostuse eest.

Juuni-juuli 2017

 • Indrek Vijard (Nõmme Muusikakooli direktor). Tema puhul toodi välja väga tubli tegevus ja toetus laulupeo "Mina jään" korraldamisel.
 • Tallinna Läänemere Gümnaasium, kes oli massiliselt ja edukalt esindatud 1.juunil Laagna teel lillede istutamise protsessis.  

September 2017

 • Kaarel Rundu (Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor), puhul toodi välja häid juhtimisoskusi, avatust, koostöövalmidust, arengusoovi ning mitmeid edukaid tegevusi septembris: osalemine kompetentsimudeli piloteerimise protsessis, avatus külalistele (septembris Hiina Shanghai Xiangming Junior High Schooli võõrustamine), kooli remondi ettevalmistamise protsess; ametivisiit Saksamaale.
 • Tallinna Reaalkool, kelle puhul toodi välja kaks haridustegu: - reaal-meditsiini õppesuuna avamine ja koostöös Eesti Teadusagentuuriga 15.-16. septembril reaal- ja loodushariduse rahvusvahelise konverentsi korraldamine.

Oktoober 2017

 • Veiko Rohunurm (Tallinna Südalinna Kooli direktor), kelle tegemised jõudsid sellel sügisel suurema avalikkuse ette. Ta oli tunnustuskonkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta õppeasutuse juhi nominent ning samuti sai ta Tallinna aasta õppeasutuse juhi tiitli. Veiko on kujundanud endisest Liivalaia gümnaasiumist kaasaegse ning uuendusmeelse Tallinna Südalinna kooli, kuhu tahetakse õppima tulla. Veiko igapäevategevus toetab kooli tunnuslauset – Kodune kool kesklinna südames.
 • Tallinna Nõmme Põhikool – Pudrunädal,  6.- 20. oktoobril olid kõik koolis haaratud "pudrutamisega". Kool sai innustust eelmise aasta pudruprogrammist ning oli kindel soov sellega 2017. aastal ühineda. Osalesid kõik 1.- 8. klassid ehk 528 õpilast. Iga päeva valiti välja parim puder. Pudruprogrammi lehel oleva materjali põhjal toimus viktoriin.

November 2017

 • Grüüne Ott, Tallinna Endla Lasteaia direktor oli hea kaasamõtleja Tallinna Padriku lasteaias toimunud lasteaiaõpetajate koolituspäeva „Õnnelik lasteaiapäev“ kontseptsiooni koostamisel. Koolituspäeva moderaatorina sidus ta oskuslikult ettekanded, valis teemakohased vahepalad, toetas esinejaid vajadusel abistavate küsimustega, märkas esinemistes olulist ja andis esinejatele tagasisidet.
 • Nonna Meltsas, Tallinna Vindi Lasteaia direktor  - keelekümblusmetoodika rakendamise, metoodikakeskuse tegevuse toetamise, pedagoogide innustamise ning nende toetamise eest. Lasteaed pälvis hea töö tulemusena keelekümbluse kvaliteediauhinna.
 • Toomas Pikhof, Pirita Majandusgümnaasiumi direktor esines koos õpilasesinduse esindajatega õpilasesinduste mõttekojas väga inspireeriva ettekandega kooli õpilasesinduse valimisest arvamusfestivali meetodil. Lisaks toimus koolis rida põnevaid üritusi, mis on väga hästi visuaalselt kooli veebilehel presenteeritud, nt gümnasistidele meediakonverents, kolmandat aastat rajati koos kooliperega helkurhekk, anti väärikas avalöök koolinoorte äriideede konkursile “Bright Minds”; käivitati tudengivarjupäevad; algas õpetajatele mõeldud õpiürituste sari “Pirita Majandusgümnaasiumi õppimiskultuur läbi Vaikuseminutite”.
 • Tallinna 21. Kool - rahvusvaheline tunnustus „Euroopa ettevõtlik kool 2017“ 16. novembril Tallinnas korraldatud rahvusvahelisel ettevõtlusõppe konverentsil pälvis kool Euroopa ettevõtlusõppe eestvedaja Junior Achievement Europa ja Euroopa Komisjon tunnustuse Euroopa ettevõtlik kool 2017.

Detsember 2017

 • Kaspar Kaugija (Tallinna Kopli Ametikooli direktor)võttis ainsa kutseõppeasutuse esindajana vastutuse korraldada oma koolis Tallinna koolijuhtide nõupidamine, tegi selleks konstruktiivset koostööd haridusametiga. Lisaks viis ta läbi kogemustöötoa, kus tutvustas kuidas Kopli Ametikool teeb koostööd erinevate organisatsioonidega ning millised on koolide võimalused nendega koostööks.
 • Gustav Adolfi Gümnaasium – Tallinna koolinoorte loovuse- ja innovatsioonikonkurss “Innovaatiliste tegevusmudelite rakendamine koolinoorte ettevõtluses” ja filmimuusika kontsert-lavastus "Eesti Vabariik 100".

ALBUM: kuu haridustegu ja kuu haridusjuht 2017

Viimati muudetud: 29.01.2019