Kuulmispuudega õpilaste klassid

Erituge rakendatakse õpilasele kellel on raske ja püsiv psüühikahäire või intellektipuue või meelepuue või liitpuue ja kes vajab

  • puudespetsiifilist õppekorraldust, - keskkonda, -metoodikat, -vahendeid ning õppes osalemiseks pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal- või tervishoiuteenustega või mõlemaga ning
  • osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset tuge klassis või õpet eriklassis.

Erituge rakendava eriklassi täituvus on kuni 6 õpilast.

Õpilasele eritoe rakendamiseks on vaja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust (vt Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinn ja Harjumaa).

Kuulmispuudega õpilaste toetamisele spetsialiseerunud klassid Tallinna munitsipaalkoolis

Tallinna Heleni Kool (eesti viipekeel)
1.- 11. klass
Ehte 7, 10318 Tallinn 
info@helen.edu.ee, 6055490
www.helen.edu.ee

Viimati muudetud: 25.04.2018