Liitpuuetega õpilaste klassid

Erituge rakendatakse õpilasele kellel on raske ja püsiv psüühikahäire või intellektipuue või meelepuue või liitpuue ja kes vajab

  • puudespetsiifilist õppekorraldust, - keskkonda, -metoodikat, -vahendeid ning õppes osalemiseks pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal- või tervishoiuteenustega või mõlemaga ning
  • osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset tuge klassis või õpet eriklassis.

Erituge rakendava eriklassi täituvus on kuni 6 õpilast.

Õpilasele eritoe rakendamiseks on vaja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust (vt Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinn ja Harjumaa). Aadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn, telefon: 58860701 

Liitpuuetega õpilaste toetamisele spetsialiseerunud klassid Tallinna munitsipaalkoolides

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool (eesti õppekeelega)
liitklassid põhikooli õpilastele
sihtrühm - liikumis liitpuudega õpilased
P. Pinna 15, 13615 Tallinn 
Tallinna Heleni Kool (eesti ja vene õppekeelega)
liitklassid põhikooli õpilastele
sihtrühm - kuulmis- või/ja nägemisliitpuudega õpilased
Ehte 7, 10318 Tallinn 

Viimati muudetud: 25.04.2018