MTÜ projektide toetamine haridusalal

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Tallinna Haridusametile iseteeninduskeskkonnas 

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Hiljemalt 30. päeval peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse läbi MTT süsteemi tegevus-ja kuluaruanne. Kõigi aruannete juurde tuleb lisada kuludokumendid kogu toetatud summa ulatuses.

MTÜ komisjonide toimumise ja dokumentide esitamise tähtajad 2019. aastal:

  • komisjonid: 15. jaanuar, 12. märts, 21. mai, 10. september, 12. november, 10. detsember* rahaliste vahendite olemasolul.
  • dokumendid: 8. jaanuar,  5. märts, 14. mai,    3. september,    5. november,  3. detsember* rahaliste vahendite olemasolul.

MTÜ tegevuse toetuste taotluste läbivaatamise komisjon 

Esimees:        Deniss Presnetsov, Tallinna Linnavolikogu liige 
Aseesimees: Andres Vakra, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Sekretär:        Merike Kivimäe, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist 

Liikmed:

Irina Antonjuk, Tallinna Linnavolikogu liige
Maris Sild, Tallinna Linnavolikogu liige
Tiina Pall, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktor
Erika Jefimova, Lasnamäe Muusikakooli direktor
Viivi Lokk, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Madis Annus, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Mari-Liis Luks, Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja
Rainer Rannala, Tallinna Haridusameti üldosakonna juhataja

Komisjoni moodustamise alus: Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldus nr 1078 (muudatus Tallinna Linnavalitsuse korraldus 16. jaanuar 2019 nr 71-k) 

ÕigusaktidMittetulundustegevuse toetuse andmise kord 2019.aasta lisatingimused

Lisainfo:

Merike Kivimäe
Peaspetsialist, komisjoni sekretär
Tallinna Haridusamet
Tel 6404978
merike.kivimae@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 15.10.2019