MTÜ projektide toetamine haridusalal

Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Tallinna Haridusametile iseteeninduskeskkonnas 

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Hiljemalt 30. päeval peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse läbi MTT süsteemi tegevus-ja kuluaruanne. Kõigi aruannete juurde tuleb lisada kuludokumendid kogu toetatud summa ulatuses.

MTÜ komisjonide toimumise ja dokumentide esitamise tähtajad 2020. aastal:

komisjonid: 14. jaanuar, 17.märts , 19. mai, 15. september, 17. november, 8. detsember* rahaliste vahendite olemasolul.

  • dokumendid: 7. jaanuar, 10. märts, 12. mai,  8. september,  10. november, 1. detsember* rahaliste vahendite olemasolul.

MTÜ tegevuse toetuste taotluste läbivaatamise komisjon: 

Esimees:        Deniss Presnetsov, Tallinna Linnavolikogu liige 

Aseesimees: Viivi Lokk, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Sekretär:        Merike Kivimäe, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist 

Liikmed:

Irina Antonjuk, Tallinna Linnavolikogu liige
Kairet Remmak-Grassmann, Tallinna Linnavolikogu liige
Tiina Pall, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi direktor
Erika Jefimova, Lasnamäe Muusikakooli direktor
Madis Annus, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna peaspetsialist
Mari-Liis Luks, Tallinna Haridusameti eelarve osakonna juhataja
Kati Niin, Tallinna Haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist.

MTT komisjoni töökord

Komisjoni moodustamise alus: Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korraldus nr 1078 (muudatus Tallinna Linnavalitsuse korraldus 16. jaanuar 2019 nr 71-k) 

ÕigusaktidMittetulundustegevuse toetuse andmise kord;  2020.a lisatingimused

Lisainfo:

Merike Kivimäe
Peaspetsialist, komisjoni sekretär
Tallinna Haridusamet
Tel 6404978
merike.kivimae@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 16.09.2020