Olümpiaadid

Olümpiaad on mitmevooruline ainevõistlus,millel osalemine eeldab vastava kooliastme ainekava põhjalikku tundmist. Väga heade tulemuste saavutamiseks olümpiaadil tuleb õpilastel eelnevalt teha ka iseseisvat tööd, sest osa ülesandeid on koostatud erialase kirjanduse põhjal.

Enamik olümpiaade viiakse läbi esmalt koolivooruna, mille parimad võistlevad edasi piirkondlikus voorus. Piirkondlikus voorus edukalt osalenud õpilased kutsutakse osalema üleriigilisse vooru.

Üleriigilises voorus väga häid teadmisi näidanud õpilastest koostatakse võistkond, kes esindab Eestit rahvusvahelistel olümpiaadidel ja võistlustel.

Olümpiaade Tallinna haridusasutustes koordineerib Egle Vospert, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist (tel 640 4976, e-post Egle.Vospert@tallinnlv.ee).


Kogu info (ajakava, tulemused jne) asub olümpiaadide kodulehel: http://olympiaadid.haridus.ee/

Viimati muudetud: 04.01.2018