Õpiraskustega õpilaste klassid

Tõhustatud tuge rakendatakse õpilasele, kes oma püsiva õpiraskuse, psüühika- ja käitumishäire või muu terviseseisundi või puude tõttu vajab vähemalt üht järgmistest teenustest:

  • pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset õppekava ühes, mitmes või kõikides ainetes
  • pidevat tugispetsialistide teenust ja osaajaga õpet individuaalselt või rühmas
  • pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset tuge klassis toimuva õppetöö ajal
  • õpet eriklassis.

Tõhustatud tuge rakendava eriklassi täituvus on kuni 12 õpilast.

Õpilasele tõhustatud toe toe rakendamiseks on vaja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust (vt Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinn ja Harjumaa). Aadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn, telefon: 58860701 

Õpiraskustega õpilaste toetamisele spetsialiseerunud klassid Tallinna koolides

Ristiku Põhikool (eesti õppekeel) 
1. – 9. klass
Ristiku 69, 10317 Tallinn
ristiku@ristiku.tln.edu.ee, 605 6035

Lasnamäe Põhikool (vene õppekeel) 
1. – 9. klass
Ümera 46, 13816 Tallinn 
lpk@lpk.tln.edu.ee, 635 6775 

Viimati muudetud: 25.04.2018