Õppeaasta kokkuvõtted

2016/17. õppeaasta (.pdf)

Lühiülevaade:

2016/17. õppeaasta olulisemad saavutused prioriteetidest lähtuvalt

  1. Õpetajatevaheline koostöö
  2. Õpetajate ja õppurite partnerlus
  3. Rohkem koosõppimist ja õppurite eripäradega arvestamist
  4. Konstruktivistlik õppimine
  5. Paindlikum aja- ja ruumikasutus, õpikeskkonna kujundamine 11
  6. Juhtimises liikumine õpetaja-õpetaja ning õpetaja-õpilane koostöö toetamise ning õpetajate juhtimisse kaasamise suunas
  7. Koondülevaade projektidest

Viimati muudetud: 09.01.2018