Õppeaasta kokkuvõtted

2017/18 õppeaasta kokkuvõte

Lühiülevaade:

Tallinna Haridusamet planeeris järgmised tegevused peaeesmärgi saavutamiseks:

  • Muutunud õpikäsituse mõtestamine koostöös Tartu Ülikooliga;
  • Haridusuuenduse konkursi algatamine koostöös Tallinna Ülikooliga;
  • Kogupäevakooli projekti käivitamine, õpikodade projekti ja projekti "Sport koolis" jätkamine;
  • Kogemuspõhiste juhtimisseminaride käivitamine;
  • Hariduslike erivajadustega laste individuaalne toetamine kaasava hariduse võimaluste laiendamiseks;
  • Õppenõustamisvõimaluste laiendamine koostöös Tallinna Õppenõustamiskeskusega;
  • Õpikeskkonna arendamine ja laiendamine;
  • Parima praktika ja kogemuse jagamine;
  • Tulemushindamise valikuvõimaluste laiendamine;
  • Tunnustusstatuutide uuendamine.


Viimati muudetud: 03.09.2018