Õppima asumine huvikooli

Õppekoha taotlemiseks huvikoolis toimi järgnevalt.

1. Leia sobiv huvikool: Tallinna munitsipaal- ja erahuvikoolide kontaktid ja info vabadest kohtadest 

2. Võta ühendust valitud huvikooliga ja küsi vajadusel täiendavat infot nii ringide, hinnakirja kui ka sisseastumise tingimuste kohta.

Väljaspoolt Tallinna saavad Tallinna munitsipaalkooli õppima asuda neist omavalitsustest, kellel on Tallinna linnaga sõlmitud vastav leping

Huvikoolide lepingud valdadega

Õigusaktid:

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Lisainfo

Evelin Vanaselja
Hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
Tallinna Haridusamet
evelin.vanaselja@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 04.09.2020