Projektide toetused

Sihtasutus Innove Euroopa Liidu struktuuritoetused haridusvaldkonna edendamiseks
Euroopa Liidu struktuurifondide portaal

Erasmus+ programm koolide, lasteaedade, kohalike omavalitsuste strateegilise koostöö projektide ja õpirände toetused
Erasmus+ Euroopa Noored noorte omaalgatuse, rahvusvaheliste noorsoovahetuste toetused, Euroopa Vabatahtlik Teenistus 
Nordplus Junior Balti- ja Põhjamaade hariduskoostöö programmi toetused

Põhjamaade Ministrite Nõukogu - stipendiumi- ja toetusprogrammid haridus- ja kultuurialaseks koostööks Põhja- ja Baltimaade vahel
Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuseprogramm
 
 
 
 
 
 
  
Viimati muudetud: 07.01.2020