Renoveeritud ja uued õppehooned Tallinnas

Renoveeritud või uued lasteaiad

Renoveeritud koolid

Renoveeritud huvikoolid 

Aastast 1998 renoveeritud või ehitatud lasteaiad

Aastast 1998 praeguseni on renoveeritud või ehitatud 29 lasteaeda, kasutusele on võetud ka viis ajutist moodulmaja

 

Aastast 1996 renoveeritud koolid

Aastast 1996 praeguseni on renoveeritud 58 koolihoonet, millele lisanduvad:
Merivälja Kooli juurdeehitus, Tallinna Heleni Kooli õpilaskodu, Gustav Adolfi Gümnaasiumi uue õppehoone (Kotzebue maja) ja võimlamaja, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi gümnaasiumiosa õppehoone.

 

Huvikoolide osalised või tervikremondid 

Osaliselt või täielikult on remonditud 8 huvikooli, asutatud 1 uus huvikool.

 

LE - linnaeelarveliste vahenditega
RE - riigieelarveliste vahenditega
PPP - koostöös erasektoriga (Public-Private Partnership)
RKAS - Riigi Kinnisvara AS
KIK - Keskkonnainvesteeringute Keskus 

  

Viimati muudetud: 07.12.2020