Roheline Kontor Tallinna Haridusametis

Tallinna Haridusametis on rakendatud Rohelise Kontori süsteem.

Tallinna linna ametiasutusena on meile tähtis panustada säästliku ja tervisliku elukeskkonna loomisse ning olla eeskujuks keskkonnahoidliku käitumisega.

Seetõttu lähtume kontorihoone haldamisel ja oma igapäevategevuses järgmistest keskkonnahoiu põhimõtetest:

  • parandame oma tegevuse ressursitõhusust ja rakendame energiasäästlikke meetmeid;
  • loome keskkonnahoidliku ja tervisliku töökeskkonna ;
  • tagame oma töötajatele tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna;
  • muudame töökultuuri läbi tööelu kvaliteedi parandamise  ja eneseteostuse;
  • vähendame keskkonnamõju, energia ja materjalide tarbimist;
  • vähendame jäätmeteket ja edendame jäätmete liigiti kogumist;
  • kasutame ühistransporti ja edendame säästvat liikuvuskorraldust;
  • toodete ja teenuste ostmisel lähtume võimalusel keskkonnahoidlike hangete põhimõtetest;
  • jälgime ja hindame regulaarselt oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Roheline kontor.png

Viimati muudetud: 21.09.2017