Tallinna Haridusameti tööpakkumised

Tallinna Haridusamet otsib oma meeskonda:

Hariduskorralduse osakonna peaspetsialisti

Hariduskorralduse osakonna vanemspetsialisti

Haldusosakonna juhtivspetsialisti

______________________________________________________________________________________________

Hariduskorralduse osakonna peaspetsialisti, 

kelle peamisteks ülesanneteks on:

 • kvaliteedisüsteemi arendamine ja analüüsimine;
 • hariduskorralduslike konkursside korraldamine;
 • kodulehel juhtimise ja kvaliteediga seotud info arendamine ja uuendamine;
 • haridusuuenduste ja  haridusprojektide algatamine ja juhtimine;
 • tegevusaruande ja tööplaani  koostamise koordineerimine hariduskorralduse valdkonnas;
 • haridusasutustele arendusseminaride, nõupidamiste, koolituskonverentside ja tunnustusürituste korraldamine. 

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • omad eelnevat haridusasutuses töötamise ja kvaliteedialast kogemust;
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel ning vene ja inglise keelt vähemalt kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Sul on hea arvutikasutamise oskus (ametikohal kasutatavate programmide ja andmebaaside ulatuses);
 • tunned hindamis- ja kvaliteedisüsteeme ja oskad  neid rakendada;
 • Sul on varasem edukas projektijuhtimise kogemus;
 • pead oluliseks koostööd,  oled täpne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega. 

Kandideerimiseks esita:

 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri;
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks. 

Meie pakume Sulle vastutusrikast ning mitmekülgset tööd, kaasaegset töökeskkonda Tallinna südames ja 35 päeva puhkust. 

Dokumendid palume esitada 9. maiks 2018 e-posti aadressil eva-maria.koort@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõna „Konkurss“.

Lisainformatsiooni saab telefonil 640 4612

_________________________________________________________________________________________________

Hariduskorralduse osakonna vanemspetsialisti,

kelle peamisteks  ülesanneteks on:

 • hariduskorralduslike õigusaktide väljatöötamine ja muutmise planeerimine;
 • haridusteemalistes arendustegevustes osalemine;
  • koolijuhtide tegevuse suunamine, administreerimine ja nõustamine hariduskorralduslikes, juhtimisalastes ning õppe- ja kasvatustegevuse küsimustes;
  • lastevanemate nõustamine ja teavitamine hariduskorralduslikes küsimustes, nende juhtimis- ning õppe- ja kasvatustegevust puudutavate avalduste lahendamine;
  • hariduskorralduslike arendusseminaride, nõupidamiste, koolituskonverentside, tunnustusürituste ja konkursside ettevalmistamine ja korraldamine;
   • koolikohustuslikule isikule elukohajärgse kooli määramise korraldamine, lastevanemate vastavate taotluste ja avalduste menetlemine;
   • hariduskorralduslike projektide algatamine ja juhtimine.

 Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • omad eelnevat pedagoogilise töö kogemust ja haridusasutuses töötamise kogemust;
 • Sul on põhjalikud teadmised pedagoogikast, haridusuuendustest  ja tunned haridusalaseid õigusakte;
 • Sinu eesti keele oskus on kõrgtasemel ning vene ja inglise keelt vähemalt kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • Sul on hea arvutikasutamise oskus (ametikohal kasutatavate programmide ja andmebaaside ulatuses);
 • Sul on varasem edukas projektijuhtimise kogemus;
 • pead oluliseks koostööd,  oled täpne, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega.

 Kandideerimiseks esita:

 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri;
 • haridustaset tõendava dokumendi koopia;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.  

Meie pakume Sulle vastutusrikast ning mitmekülgset tööd, kaasaegset töökeskkonda Tallinna südames ja 35 päeva puhkust.

Dokumendid palume esitada 9. maiks 2018 e-posti aadressil eva-maria.koort@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõna „Konkurss“.

Lisainformatsiooni saab telefonil 640 4612

_________________________________________________________________________________________________

Haldusosakonna juhtivspetsialisti, 

kelle peamisteks ülesanneteks on:

 • oma tööpiirkonna kinnisvara seisundi hindamine, sellest lähtuvalt parendusettepanekute tegemine, vajalike tööde planeerimine ja korraldamine ning ehituse juhtimine.
 • nõustamine kinnisvara haldus- ja hooldusküsimustes. 

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus (soovitavalt tehniline või ehitusalane);
 • omad eelnevat töökogemust ametikoha tegevusvaldkonnas;
 • Sul on head teadmised ehitusest ja kinnisvara haldusest;
 • oskad eesti keelt kõrgtasemel;
 • omad tööks vajalikke arvutikasutamise oskusi;
 • Sul on tahe teha koostööd, oled hea suhtleja ja organiseerija, kohusetundlik ja usaldusväärne ning saad edukalt hakkama pingeliste olukordadega.
 • Sa vastad teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

Kandideerimiseks esita:

 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri

Meie pakume Sulle vastutusrikast ning mitmekülgset tööd, kaasaegset töökeskkonda Tallinna südames ja 35 päeva puhkust.

Dokumendid palume esitada 9. maiks 2018 e-posti aadressil eva-maria.koort@tallinnlv.ee või Tallinna Haridusametile aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, märgusõna „Konkurss“.

Lisainformatsiooni saab telefonil 640 4612

Viimati muudetud: 20.04.2018