Tallinna Haridusameti tutvustus

Tallinna Haridusamet korraldab Tallinna linna alus-, üld, huvi- ja kutsehariduse valdkonda.

Tallinna Haridusameti haldusalas on kokku 196 munitsipaalharidusasutust, seal hulgas: 

126 koolieelset lasteasutust (5 lastesõime, 121 lasteaeda, lasteaiarühmad on ka Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis); 57 üldhariduskooli (1 lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 43 gümnaasiumi, 2 täiskasvanute gümnaasiumi); 10 huvikooli; 1 kutsekool (Tallinna Kopli Ametikool); Tallinna Õppenõustamiskeskus; Tallinna Õpetajate Maja.

Tallinna lasteaedades käib ligikaudu 21 760 last, koolides õpib 44 000 ning huvikoolides 7800 õpilast

Missioon: Õppijale mõeldes arendame parima, kaasaegse ja mitmekülgseima õpikeskkonna.  

Visioon: Olla kvaliteetse õpikeskkonna professionaalne arendaja.

Põhiväärtused: 1) kompetentsus (teeme parimaid otsuseid); 2) usaldusväärsus (oleme asjatundlikud ja ausad); 3) eesmärgipärasus (tegutseme ühiste sihtide saavutamiseks); 4) koostöö (töötame üheskoos ja avatult); 5) hoolivus (märkame ja aitame)

Tegevusvaldkond: haridusküsimuste korraldamine Tallinnas ning alus-, üld-, kutse- ja huvihariduse administreerimine munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes. 

Põhiülesanded: 1) Tallinna hariduspoliitika kujundamine; 2) õpikeskkonna arendamine ja tingimuste loomine edukaks õppe- ja kasvatustegevuseks; 3) õpilaste, vanemate ja asutuste nõustamine; 4) haridusasutuste rahastamine ja raamatupidamise korraldamine; 5) ... loe lisa

Õppeaasta prioriteedid 2018/19

Tallinna Haridusameti struktuur
Tallinna Haridusameti põhimäärus 

Kontakt:
Estonia pst 5a 
10143 Tallinn (vaata asukohta kaardil)

Tel: 640 4590
E-post: haridusamet@tallinnlv.ee 

Teenistujate kontaktid   

Avatud:

  • Esmaspäeval: 08.15-18.00
  • Teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval: 08.15-17.00
  • Reedel: 08.15-16.00

HaridusametJuhataja vastuvõtu ajad: esmaspäeval 16.00-18.00; neljapäeval 10.00-12.00

Tallinna Haridusameti registrikood: 75014289  

Tallinna Haridusamet kui Roheline kontor

Tallinna haridussüsteemi arengusuunad ja arengukavad 

Viimati muudetud: 24.10.2018