Tallinna Haridusameti tutvustus

Tallinna Haridusamet korraldab Tallinna linna alus-, üld, huvi- ja kutsehariduse valdkonda.

Missioon: Õppijale mõeldes arendame parima, kaasaegse ja mitmekülgseima õpikeskkonna.  

Visioon: Olla kvaliteetse õpikeskkonna professionaalne arendaja.

Põhiväärtused: 1) kompetentsus (teeme parimaid otsuseid); 2) usaldusväärsus (oleme asjatundlikud ja ausad); 3) eesmärgipärasus (tegutseme ühiste sihtide saavutamiseks); 4) koostöö (töötame üheskoos ja avatult); 5) hoolivus (märkame ja aitame)

Tegevusvaldkond: haridusküsimuste korraldamine Tallinnas ning alus-, üld-, kutse- ja huvihariduse administreerimine munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes. 

Põhiülesanded: 1) Tallinna hariduspoliitika kujundamine; 2) õpikeskkonna arendamine ja tingimuste loomine edukaks õppe- ja kasvatustegevuseks; 3) õpilaste, vanemate ja asutuste nõustamine; 4) haridusasutuste rahastamine ja raamatupidamise korraldamine; 5) ... loe lisa

Tallinna Haridusameti haldusalas on (alates oktoobrist 2019) kokku 194 munitsipaalharidusasutust, seal hulgas: 

124 koolieelset lasteasutust (4 lastesõime, 120 lasteaeda, lasteaiarühmad on ka Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis), 57 üldhariduskooli (1 lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 42 gümnaasiumi, 2 täiskasvanute gümnaasiumi), 10 huvikooli, 1 kutsekool (Tallinna Kopli Ametikool), Tallinna Õppenõustamiskeskus ja Tallinna Õpetajate Maja.

Tallinna lasteaedades käib ligikaudu 21 500 last, munitsipaal-üldhariduskoolides õpib 46 400 ning munitsipaalhuvikoolides 7900 õpilast

Tallinna Haridusameti struktuur
Tallinna Haridusameti põhimäärus 
Tallinna haridussüsteemi arengusuunad ja arengukavad

Õppeaasta prioriteedid

Asukoht ja kontaktid

Avatud: esmaspäeval 08.15-18.00, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval 08.15-17.00
reedel 08.15-16.00

Registrikood: 75014289  

        

Viimati muudetud: 08.07.2020