Tallinna hariduskalender

Kalender täieneb jooksvalt

   

2018/19. õa II poolaasta

Jaanuar

 •  07.01 - Infopäev õppejuhtidele ja HEV-koordinaatoritele, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses (Maakri 23A, 8. korrus, Urve Raudsepp-Alt)
 • 08.01 - Tallinna Koolinoorte Meistrivõistlusete poolfinaalid võrkpallis, Tallinna Humanitaargümnaasiumis (Koidu 97, Andres Vakra)
 • 08.01 - Infopäev õppejuhtidele ja HEV-koordinaatoritele, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses (Maakri 23A, 8. korrus, Urve Raudsepp-Alt)
 • 08.01  - 10.01 - Tallinna Koolinoorte Meistrivõistluste finaal korvpallis, Tallinna 32. Keskkoolis (Kiili 10, Andres Vakra)
 • 09.01 - Infopäev õppejuhtidele ja HEV-koordinaatoritele, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses (Maakri 23A, 8. korrus, Urve Raudsepp-Alt)
 • 10.01 - Infopäev õppejuhtidele ja HEV-koordinaatoritele, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses (Maakri 23A, 8. korrus, Urve Raudsepp-Alt)
 • 10.01 - Tallinna Koolinoorte Meistrivõistluste poolfinaalid võrkpallis, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis (Kuldnoka 24, Andres Vakra)
 • 10.01 – Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Laste emotsionaalne arendamine (loovteraapiad)”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, koolitajaks on Saale Kibin, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 11.01 - Infopäev õppejuhtidele ja HEV-koordinaatoritele, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses (Maakri 23A, 8. korrus, Urve Raudsepp-Alt)
 • 14.01 – 04.02 - 2018/19. õa V klasside õpioskuste olümpiaadi ülelinnaline koolivoor (Egle Vospert)
 • 14.01 – 22.02 - 2018/19. õa VII klasside õpioskuste olümpiaadi ülelinnaline koolivoor (Egle Vospert)
 • 14.01 – 23.01 – Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused teateujumises (Andres Vakra)
 • 15.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Käitumisprobleemidega lapsed koolis”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Ada Kiipus, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 15.01 - 2018/19. õa VII klasside geograafia olümpiaadi ülelinnaline koolivoor, kell 09.00 – 10.15 (Egle Vospert)
 • 15.01 - 2018/19. õa VIII klasside geograafia olümpiaadi ülelinnaline koolivoor, kell 10.30 – 11.45 (Egle Vospert)
 • 15.01 - 2018/19. õa IX klasside geograafia olümpiaadi ülelinnaline koolivoor, kell 12.15 – 13.30 (Egle Vospert)
 • 15.01 - 2018/19. õa X – XII klasside geograafia olümpiaadi ülelinnaline koolivoor, kell 13.45 – 15.15 (Egle Vospert)
 • 18.01 – Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “ATH ja autismispektri häirega laps lasteaias”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Heili Rand, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 19.01 – 2018/19. õa füüsika olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 10.00-15.00 Tallinna Reaalkoolis (Estonia puiestee 6, Egle Vospert)
 • 21.01 – 2018/19. õa prantsuse keele olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 10.00-11.00 elektroonselt koolides (Egle Vospert)
 • 22.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Individualiseerimine ja diferentseerimine õppetöös”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Iren Pilnikova, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 23.01 – 2018/19. õa saksa keele olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 14.00-15.30 Tallinna Inglise Kolledžis (Estonia puiestee 10, Egle Vospert)
 • 24.01 – Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Laste arengu hindamine ja arenguvestluste teostamine lapsevanematega”, kell 13.30 – 15.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Olga Minajeva, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 25.01 – Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Käitumisprobleemidega lapsed koolis”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Lilia Tkatš, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 25.01 – 2018/19. õa inglise keele olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 15.00-16.30 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis (K. Kärberi 9, Egle Vospert)
 • 26.01 – 2018/19. õa keemia olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 10.00-14.00/15.00 Gustav Adolfi Gümnaasiumis (Suur-Kloostri 16, Egle Vospert) 
 • 29.01 – Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “ATH ja autismispektri häirega laps lasteaias”, kell 13.30 – 15.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Svetlana Botnarjuk, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 29.01 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistluste teateujumiste finaal, Sõle Spordikeskus (Sõle 40a, Andres Vakra)
 • 31.01 – 2018/19. õa emakeele olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 15.00-17.30 Jakob Westholmi Gümnaasiumis (Kevade 8, Egle Vospert) 
 • 31.01 – Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Turvalisel viisil lapsele piiride seadmine”, kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Nadežda Kirillova, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

Veebruar

 • 02.02 – 2018/19. õa bioloogia olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 11.00-13.00 Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis (Järveotsa tee 31, Egle Vospert)

 • 04.02 - Algab SA Innove poolt elektroonselt läbiviidav rahuloluküsitlus õpilastele, kõiki haridustasemeid hõlmava rahulolu hindamise kontseptsiooniga saab tutvuda veebilehel www.hm.ee/rahulolu, küsitlus kestab 04.02 - 10.03 (küsitlusega seotud küsimuste korral palume kirjutada aadressile rahulolu@innove.ee)
 • 04.02 - Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Peenmotoorika arendamine”, kell 13.30 – 15.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Tatjana Solts, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 05.02 - Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Agressiivsed lapsed lasteaias. Kuidas toime tulla?”, kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Kärt Käesel, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 05.02 – 06.02 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõised saalihokis põhikooli poistele (Andres Vakra)
 • 06.02 – 2018/19. õa matemaatika olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 10.00-12.40/15.00 Tallinna Tehnikaülikoolis (Ehitajate tee 5, Egle Vospert)

 • 06.02 – Seminar "Muutuste juhtimise terviklikkus ja hindamismudel" koolidele, kell 15.00-16.30 Tallinna Ülikoolis ruumis M225 (Uus-Sadama 5, palume seminarile registreerida hiljemalt 1.02.19 aadressil valentina.paas@tlu.ee)

 • 06.02 - Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Kuulmislangusega laps tavalasteaias, kell 13.00 – 14.30 Tallinna Meelespea Lasteaias (Õismäe tee 92, koolitajaks on Kaia Maripuu, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 06.02 - Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Andekas õpilane üldhariduskoolis”, kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Kärt Käesel, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 09.02 – 2018/19. õa kunsti olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 10.00-14.00 Tallinna Kunstikoolis (Kevade 4, Egle Vospert)

 • 11.02 - Tallinna Saksa Gümnaasiumi rahvusvahelise saksa keele eksami kirjalik osa
 • 11.02 - Tallinna Liikuma Kutsuv Kool võrgustiku VUNK seminar TÜ Liikumislaborilt, kell  9.00-16.00 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, Age Tamm)

 • 11.02 - Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Turvalisel viisil lapsele piiride seadmine, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Monika Aun, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 12.02 – Seminar "Muutuste juhtimise terviklikkus ja hindamismudel" koolieelsetele lasteasutustele, kell 15.00-16.30 Tallinna Ülikoolis ruumis M225 (Uus-Sadama 5, palume seminarile registreerida hiljemalt 1.02.19 aadressil valentina.paas@tlu.ee)

 • 12.02 – 2018/19. õa VII klasside geograafia olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 09.00-11.30 Tallinna Reaalkool (Estonia puiestee 6, Egle Vospert)
 • 12.02 - Üldhariduskoolide hoolekogude infopäev (Katrin Parve)
 • 12.02 – 2018/19. õa IX klasside geograafia olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 09.00-11.30 Gustav Adolfi Gümnaasiumis (Suur-Kloostri 16, Egle Vospert)

 • 12.02 – 2018/19. õa X-XII klasside geograafia olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 12.00-14.30 Gustav Adolfi Gümnaasiumis (Suur-Kloostri 16, Egle Vospert)

 • 12.02 – 2018/19. õa VII-XII klasside geograafia olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor vene õppekeelega koolidele, kell 09.00-11.30 Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis (Pärnu maantee 50, Egle Vospert)
 • 13.02 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste juhtide ja meeskondade nõupidamine (Marika Kallas ja Madis Annus) 
 • 14.02 – 15.02 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõised saalihokis gümnaasiumi noormeestele (Andres Vakra)

 • 15.02 - Tallinna Saksa Gümnaasiumi matemaatika riigieksami põhieksam
 • 19.02 - Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Eripedagoogiline abi õpiabirühma õpilastele, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Jekaterina Chernousova, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 21.02 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõiste finaal saalihokis põhikooli poistele ja gümnaasiumi noormeestele, Õismäe Sportmängude Hallis (Õismäe tee 177, Andres Vakra)
 • 22.02 – 2018/19. õa vene keele olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, alates kell 12.00 Audentese Erakoolis (Tondi 84, Egle Vospert)
 • 25.02 - Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine algklassides, kell 13.00 – 14.30 Tallinna 53. Keskkool (J. Sütiste tee 42, koolitajaks on Anna Malahhova, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 26.02 - Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Eripedagoogiline abi õpiabirühma õpilastele, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Katrin Koger, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 28.02 - Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Kuidas toime tulla käitumisprobleemsete lastega lasteaias?, kell 13.30 – 15.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuse mustamäe filiaalis (Vilde tee 120, koolitajaks on Olga Nassonova, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest) 

Märts

 • 01.03 - Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Agressiivsed lapsed lasteaias. Kuidas toime tulla?”, kell 13.30 – 15.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Olga Minajeva, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 06.03 – 2018/19. õa majanduse olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, kell 13.00 – 15.00 Tallinna Reaalkoolis (Estonia puiestee 6, Egle Vospert)
 • 06.03 – 07.03 – Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused suusatamises Nõmme Spordikeskuses (Külmallika 15a, Andres Vakra)
 • 7.03 - Tallinna Liikuma Kutsuv Kool võrgustiku uutele liikmetele IDEE seminar TÜ Liikumislaborilt, kell  9.00-16.00 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, Age Tamm)

 • 10.03 - Lõppeb SA Innove poolt elektroonselt läbiviidav rahuloluküsitlus õpilastele (küsitlusega seotud küsimuste korral palume kirjutada aadressile rahulolu@innove.ee)
 • 11.03 - Konkursi Haridusuuendus 2019 taotluste esitamise tähtaeg, taotlus tuleb edastada Tallinna Haridusameti e-posti aadressile ilona.umal@tallinnlv.ee, märksõna konkurss Haridusuuendus 2019

 • 12.03 - Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Käitumisraskustega lapsed lasteaias. Kuidas toime tulla?”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Ada Kiipus, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 12.03 - Koolieelikute etluskonkurss „Eesti keele kaunis kõla“, kell 18:00 Rahvusooper Estonia valges saalis (Estonia pst 4, Merike Kivimäe)

 • 13.03 - Tallinna Koolinoorte Sportmängude meistrivõistlused males, Paul Kerese Malemajas (Vene 29, Andres Vakra)
 • 13.03 - Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Õpilaste individuaalsed arengukaardid ja nende täitmine”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna 53. Keskkoolis (J.Sütiste tee 42, koolitajaks on Jelena Petrenko, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 15.03 - Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Õpilaste individuaalsed arengukaardid ja nende täitmine”, kell 14.30 – 16.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuse mustamäe filiaalis (Vilde tee 120, koolitajaks on Ruuda Lind, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 18.03 - Tallinna Saksa Gümnaasiumi rahvusvahelise saksa keele eksami kirjaliku osa lisaeksami toimumise aeg
 • 19.03 – Lasnamäe ja Pirita lasteaiaõpetajatele suunatud koolitus „Laste osavuse arendamine eelkoolieas“, kell 9.30-12.30 Vormsi lasteaias (Vormsi 1, Age Tamm)

 • 19.03 - Tallinna Koolinoorte Sportmängude meistrivõistluste finaal males, Paul Kerese Malemajas (Vene 29, Andres Vakra)
 • 19.03 – Lasnamäe ja Pirita lasteaiaõpetajatele suunatud koolitus „Laste osavuse arendamine eelkoolieas“, kell 13.30-16.30 Arbu lasteaias (Arbu 15, Age Tamm)

 • 20.03 -  Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused sõudmises, Tallinna Spordihallis (Herne 30, Andres Vakra)
 • 21.03. - Konverents eesti keele õpetamise parimast kogemusest lasteaedade ja koolide pedagoogidele (Lasnamäe Gümnaasiumis)
 • 21.03 – 2018/19. õa tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, alates kell 09.00 Tallinna Arte Gümnaasiumis (E. Vilde tee 62, Egle Vospert)
 • 22.03 - Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Õpetaja eneserefleksioon ja läbipõlemise ennetamine”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Lilia Tkatš, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 22.03 - Tallinna Saksa Gümnaasiumi matemaatika riigieksami lisaeksami toimumisaeg
 • 22.03 – 2018/19. õa käsitöö ja kodunduse olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, alates kell 11.00 Kadrioru Saksa Gümnaasiumis (Gonsiori 38, Egle Vospert) 
 • 23.03 – 2018/19. õa VII klasside õpioskuste olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, alates kell 10.00 Tallinna Reaalkoolis (Estonia puiestee 6, Egle Vospert)
 • 26.03 - Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Õpetaja eneserefleksioon ja läbipõlemise ennetamine”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Ada Kiipus, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 28.03 - Tallinna Kooliteatrite Festival X – XII klassidele, Tallinna 32. Keskkoolis (Kiili 10, Merike Kivimäe)

 • 28.03 - Tallinna TEL ja TEK tervisemeeskondadele suunatud koolitus “Pea asi on peaasi”, kell 10.00 – 13.00 Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14, Age Tamm)

 • 28.03 - Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Kuidas arendada andekaid lapsi?”, kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Milena Pogodajeva, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 29.03 - Tallinna Kooliteatrite Festival V - IX klassidele, Tallinna 32. Keskkoolis (Kiili 10, Merike Kivimäe)
 • 30.03 - Koolirõõmu ja Õnne Festival KRÕF I – IV klassidele, Tallinna Ühisgümnaasiumis (Pärnu maantee 71/73, Merike Kivimäe)

Aprill

 • 02.04 - Etluskonkurss vene õppekeelega lasteaedadele „Eesti keelel kaunis kõla“, kell 10:00 Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73, Merike Kivimäe)

 • 04.04 – Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Agressiivsed lapsed lasteaias. Kuidas toime tulla?”, kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Kärt Käesel, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 06.04 – 2018/19. õa V klasside õpioskuste olümpiaadi Tallinna piirkondlikvoor, alates kell 10.00 Tallinna 21. Koolis (Raua 6, Egle Vospert)
 • 08.04 - Tallinna huvikoolide töötajatele ja huviringide juhtidele suunatud koolitus “Tuge vajav laps huviringis ja huvikoolis, individuaalne lähenemine käitumisprobleemide puhul”, kell 15.00 – 16.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Kärt Käesel, sihtrühmaks huvikooli töötajad, huviringide juhid lasteaias, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 08.04 - Prantsuse keele eksami DELF B1- ja B2-taseme kirjalik osa
 • 08.04 - 12.04 - Prantsuse keele eksami DELF B1- ja B2 taseme suuline osa
 • 10.04 - Tallinna koolijuhtide ja -meeskondade nõupidamine (Viivi Lokk ja Madis Annus)
 • 12.04 - Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Õpetaja eneserfleksioon, läbipõlemise ennetamine”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Lilia Tkatš, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 12.04 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused lauatennises, Kristiine Spordikeskuses (Forelli 12, Andres Vakra)
 • 15.04 – XXXI vendade Liivide etluskonkurss, kell 14:00 Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73, Merike Kivimäe)

 • 15.04 – Tallinna lasteaiaõpetajatele suunatud koolitus „Laste osavuse arendamine eelkoolieas“ kell 9.30-12.30 Asunduse lasteaias (Pallasti 21a, Age Tamm)

 • 17.04 – Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Õppe- ja kasvatustegevuste korraldamine, lähtudes kaasav hariduse põhimõtetest”, kell 13.30 – 15.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Svetlana Botnarjuk, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

 • 22.04 - Eesti keele riigieksami põhieksam
 • 23.04 - 25.04 - Eesti keel teise keelena riigieksami põhieksam
 • 24.04 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste juhtide ja meeskondade nõupidamine (Marika Kallas ja Madis Annus) 
 • 25.04 - Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Meeskonnatöö organiseerimine, kui rühmas on käitumisprobleemidega lapsed”, kell 13.30 – 15.00 Tallinna Õppenõustamiskeskuse mustamäe filiaalis (Vilde tee 120, koolitajaks on Olga Nassonova, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest) 

 • 25.04 - Tallinna koolide õpetajatele suunatud koolitus “Õpetaja eneserfleksioon, läbipõlemise ennetamine”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Ada Kiipus, sihtrühmaks klassiõpetajad, kooli tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)
 • 29.04 - Tallinna lasteaedade õpetajatele suunatud seminar “Lapse kõne arendamise võimalused ja vajadused”, kell 14.00 – 15.30 Tallinna Õppenõustamiskeskuse lasnamäe filiaalis (Martsa 2, koolitajaks on Ingrid Veskiväli, sihtrühmaks rühmaõpetajad ja lasteaia tugispetsialistid, registreerimisinfo Tallinna Õppenõustamiskeskusest)

Mai

 • 06.05 - 13.05 - Inglise keele riigieksami põhieksam
 • 13.05 - 17.05 - Saksa keele eksami Goethe Zertifikat B1- ja B2-taseme kirjalik ja suuline osa
 • 13.05 - 17.05 - Vene keele eksami ТРКИ B1- ja B2-taseme kirjalik ja suuline osa
 • 15.05 - Tallinna päev

 • 16.05 - Tallinna Koolinoorte Spordimängude meistrivõistlused orienteerumises (Andres Vakra)
 • 20.05 - Eesti keele riigieksami lisaeksami toimumisaeg
 • 21.05 - 22.05 - Eesti keel teise keelena riigieksami lisaeksami toimumisaeg
 • 24.05 - Matemaatika riigieksami toimumisaeg
 • 26.05 - 27.05 - Vau! Ohoo! õpikodade teaduslaager Karepa noortelaagris (Viivi Lokk)

 • 28.05 - 2018/19 õa olümpiaadide Tallinna piirkonnavooru võitjate ja  üleriigilistes lõppvoorudes edukalt osalenud  Tallinna õpilaste, juhendajate ja komisjoni esimeeste tunnustamine Lillepaviljonis, kell 14.00 (Pirita tee 26, Egle Vospert)
 • 28.05 - 29.05 - Inglise keele riigieksami lisaeksami toimumisaeg
 • 28.05 - 29.05 - Tallinna Koolinoorte Soprdimängude meistrivõistlused kergejõustikus, Kadrioru staadionil (Roheline aas 24, Andres Vakra)
 • 30.05 - Matemaatika riigieksami lisaeksami toimumisaeg
 • 31.05 - Saksa keele eksami Goethe Zertifikat B1- ja B2-taseme kirjaliku ja suulise osa lisaeksami toimumise aeg
 • 31.05 - Vene keele eksami ТРКИ B1- ja B2-taseme kirjalik ja suuline osa lisakesami toimumise aeg 
 • 31.05 - Prantsuse keele eksami DELF B1- ja B2-taseme kirjaliku ja suulise osa lisaeksami toimumise aeg

Juuni

 • 03.06 - Eesti keele riiklik põhikooli lõpueksam, algusega kell 10.00
 • 03.06 - Eesti keele riiklik põhikooli lõpueksam teise keelena (kirjalik osa), algusega kell 10.00
 • 03.06 – 05.06 - Eesti keele riiklik põhikooli lõpueksam teise keelena (suuline osa), algusega kell 10.00
 • 03.06 - 07.06 - Tallinna Saksa Gümnaasiumi rahvusvahelise saksa keele eksami suuline osa
 • 05.06 - Parimate gümnaasiumilõpetajate vastuvõtt Lillepaviljonis (Pirita tee 26, Madis Annus)
 • 06.06 - 2018/19. õa pidulik lõpetamine Lillepaviljonis (Pirita tee 26, Madis Annus)
 • 10.06 – Matemaatika riiklik põhikooli lõpueksam, algusega kell 10.00
 • 11.06 - 12.06 - Tervist Edendavate Lasteaedade Suvekool Kääriku Puhkekeskuses (Age Tamm) 
 • 13.06 – Riikliku põhikooli lõpueksami valikeksam (vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik osa)), algusega kell 10.00
 • 13.06 – 14.06 – Riikliku põhikooli lõpueksami valikeksam (inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline osa)), algusega kell 10.00 

  

Juuli

 • Suvevaheaeg   

August

 • 21.08 - 22.08 - Tervist Edendavate Koolide suvekool Nelijärvel (Age Tamm)

 • 27.08 - Õppeaasta avaüritus (Marika Kallas)

Algusesse

2019/20. õa I poolaasta

September

 • 02.09 - Aabitsapidu I klassi õpilaste auks, Vabaduse väljak
 • 03.09 - Haridustöötajatest juubilaride tunnustusüritus, Mustpeade Maja
 • 26.09 - Koolide tervisemeeskondade liikmetele koolitus laste riskikäitumiste ja traumade ennetamiseks „Pea asi on peaasi“, kell 13.00-16.00 (Age Tamm) 

Oktoober

 • 04.10 - Õpetajate päeva gala
 • 05.10 - Gala "Eestimaa õpib ja tänab"
 • 18.10 - Konverents "100 aastat täiskasvanuõpet Tallinnas", Tallinna Õpetajate Majas
 • 25.10 - Haridusfestival "IduEdu"
 • 25.10 - Tallinna koolieelsete lasteasutuste juhtide ja meeskondade ning koolijuhtide ja -meeskondade nõupidamine (Marika Kallas, Viivi Lokk ja Madis Annus)

November

Detsember

 • 3.12- Haridustöötajatest juubilaride tunnustusüritus, Mustpeade Maja
 • .12- Vabariikliku Koidulauliku luulekonkursi (5.-12.kl) Tallinna eelvoor, Eesti Lastekirjanduse Keskus
 • 11.12 - Tallinna abilinnapea ja haridusameti jõuluvastuvõtt haridusasutuste juhtidele ja haridusameti koostööpartneritele (Rahvusooperis Estonia, Leini Jürisaar)

Algusesse

   

Lasteaedade juubelid 2019

 • Tallinna Läänemere Lasteaed 30, 11. jaanuar
 • Tallinna Magdaleena Lasteaed 25, 21. veebruar
 • Tallinna Lehola Lasteaed 50, 6. märts
 • Tallinna Lasteaed Sinilind 50, 7. märts
 • Tallinna Pallasti Lasteaed 55, 11. märts
 • Tallinna Lasteaed Sipsik 15, 20. märts
 • Tallinna Lasteaed Pääsusilm 40, 3. aprill
 • Tallinna Lasteaed Kirsike 40, 11. aprill
 • Tallinna Linnamäe Lasteaed 30, 18. aprill
 • Tallinna Ülemiste Lasteaed 50, 26. aprill
 • Tallinna Lasteaed Nõmmekannike 60, 28. mai
 • Tallinna Mahtra Lasteaed 35, 13. september
 • Tallinna Rõõmupesa Lasteaed 50, 11. september
 • Tallinna Kivimurru Lasteaed 60, 24. oktoober
 • Tallinna Muhu Lasteaed 30, 4. oktoober
 • Tallinna Rännaku Lasteaed 10, 12. oktoober
 • Tallinna Jaan Poska Lasteaed 95, 31. oktoober
 • Lasteaed Naeratus 60, 30.oktoober
 • Kolde Lasteaed 90, 7. november
 • Tallinna Kristiine Lasteaed 55, 4. november
 • Tallinna Päikesejänku Lasteaed 60, 5. november
 • Lasteaed Rukkirääk 65, 16. detsember 

Koolide juubelid 2019

 • Pirita Majandusgümnaasium 70, 24. jaanuar
 • Tallinna Kristiine Gümnaasium 100, 13. veebruar
 • Tallinna Nõmme Gümnaasium 90, 23. veebruar
 • Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, kevad
 • Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 100, 18. oktoober
 • Tallinna Kuristiku Gümnaasium 35, 19. oktoober
 • Tallinna Läänemere Gümnaasium 30, 23. oktoober
 • Tallinna Mustjõe Gümnaasium 55, 1. november
 • Karjamaa Gümnaasium 55, 08. november
 • Lasnamäe Gümnaasium 40, 18. november
 • Tallinna Tõnismäe Reaalkool 230, 24. november
 • Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 50, 29. november 
 • Tallinna Heleni Kool 25

 • Tallinna Kadaka Põhikool 35

 • Tallinna Kunstigümnaasium 100

 • Tallinna Paekaaare Gümnaaasium 45
 • Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 100

Algusesse 

Viimati muudetud: 20.06.2019