Üldinfo

Tallinna Haridusameti haldusalas töötab 57 üldhariduskooli ja üks ametikool, seal hulgas: 1 lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 42 gümnaasiumi ja 2 täiskasvanute gümnaasiumi. 

Koolide kontaktid

Koolide asukohad kaardil

Lapsevanemaid nõustavad vajadusel haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid (koolide kuraatorid).

Koolide asutamise ajad ja endised nimed 

Arengudokumendid 

 

Lisainfo

Viivi Lokk
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
viivi.lokk@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 22.02.2021