Tallinna lasteaedade üldinfo

Tallinna Haridusameti haldusalas töötab kokku 124 koolieelset lasteasutust: 4 lastesõime (eesti õppekeelega) ning 120 lasteaeda (74 eesti, 28 vene ja 18 eesti-vene õppekeelega). Lisaks on lasteaiarühmad Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis (eesti õppekeelega) 

Lasteaedade asukohad kaardil

Lasteaedade kontaktid
  

Lapsevanemaid nõustavad vajadusel haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid (lasteaedade kuraatorid).

Küsi spetsialistilt lasteaiateemaline küsimus

Lasteaedade asutamise ajad ja endised nimed

Arengudokumendid


Lisainfo:

Anne Targem
Hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
anne.targem @ tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 27.01.2020