Üldinfo

Tallinna Haridusameti haldusalas töötab kokku 124 koolieelset lasteasutust: 4 lastesõime (eesti õppekeelega) ning 120 lasteaeda (74 eesti, 28 vene ja 18 eesti-vene õppekeelega). Lisaks on lasteaiarühmad Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis (eesti õppekeelega) 

Lasteaedade asukohad kaardil

Lasteaedade kontaktid
  

Lapsevanemaid nõustavad vajadusel haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid (lasteaedade kuraatorid).


Lasteaedade asutamise ajad ja endised nimed

Arengudokumendid


Lisainfo

Anne Targem
Hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
anne.targem@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 22.02.2021