Tallinna linna poolt lastele makstavad toetused

Isikutel, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn, on õigus linnalt taotleda järgmisi lastele suunatud toetusi:

Toetuste maksmisega tegelevad linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid) ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 

Õigusaktid:

 

Lisateave:

Hariduskorralduse osakond

Viimati muudetud: 03.09.2018