Tegus õpilasesindus

Eesmärk: Tunnustada aktiivseid ja tegusaid õpilasesindusi, kelle tegevus on inspireerivaks eeskujuks teistele.

Sihtgrupp: Tallinna Haridusameti hallatavate koolide õpilasesindused.

Esitajad: Sihtrühma kuuluvate haridusasutuste personal, õpilasesindus, õpilased, hoolekogu, lapsevanemad.

Tegus õpilasesindus:

 • panustab õpilaste ühtsustunde kujundamisse;
 • panustab põnevaid lahendusi õpikeskkonna ja koolielu põnevamaks muutmisse;
 • arendab õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna­vahelist diskussiooni;
 • on õpilaste õiguste ja huvide kaitsja;
 • on õpilaste eestkõneleja;
 • uurib õpilaste arvamusi ja on nende edastaja;
 • on ettevõtlik;
 • teeb õpilasesinduse tegevuse eri osapooletele nähtavaks;
 • tutvustab õpilasesinduse paremat kogemust kooliväliselt;
 • on inspireeriv eeskuju teistele õpilasesindustele;
 • kajastab süsteemselt oma tegevust eri kanalite kaudu;
 • tunnustab õppijaid, kooli töötajaid;
 • leiab uudseid lahendusi õpilasesinduse valimiseks;
 • teeb koostööd teiste koolide õpilasesindustega.

Konkursi korraldus:

 • Konkursil on dokumendivoor ja esitlusvoor.

Taotluste esitlused on avatud kõigile huvilistele.

Esitlusvooru pääsenud esitlevad oma kokkuvõtete komisjonile.

 • Kandideerimise aluseks on vabas vormis lühikirjeldus (kuni 7000 tähemärki), sh õpilasesinduse saavutused, hinnangut, mida oleks teistel õpilasesindustel sellest õppida ja võimalusel link, kus oleks võimalik õpilasesinduse tegevusega tutvuda.
 • Lisaks tuleb märkida:
  • esitatud õpilasesinduse kontaktandmeid (kool, vähemalt ühe õpilasesinduse liikme kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail);
  • kandidaati esitava isiku nimi ja kontaktandmed (telefon, e-mail).
 • Otsuse esitlusvooru pääsemiseks ja tunnustuste omistamiseks teeb Tallinna Haridusameti poolt moodustatud komisjon, kellel on õigus kaasata otsuste tegemisse eksperte.

Tähtaeg: Taotluste esitamise tähtaeg on 18. aprill 2019 kell 17.00.

Taotlusi saab esitada siin.

Tiitlite väljakuulutamine: Tunnustused antakse üle Tallinna Haridusameti pidulikul vastuvõtul, tunnustatute nimed avalikustatakse Tallinna Haridusameti veebilehel.

 

Statuut printimiseks

Viimati muudetud: 21.03.2019