Toetused huvikoolis õppivale lapsele

Tallinna elanikel on õigus taotleda ka perekonna sissetulekust sõltuvaid toetusi, mida makstakse lapse toimetuleku tagamise, tervise säilitamise ja taastamise, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks.  

Taotlus esitatakse rahvastikuregistri andmetel elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale. 

Vähekindlustatud perede lastele huviõppe toetamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 29. 11. 2012 määrus nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ (§3 lg 4).


Lisainfo:

Andres Vakra
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
andres.vakra@tallinnlv.ee   

Viimati muudetud: 03.09.2018