Toimetulekuõppel olevate õpilaste klassid

Erituge rakendatakse õpilasele kellel on raske ja püsiv psüühikahäire või intellektipuue või meelepuue või liitpuue ja kes vajab

  • puudespetsiifilist õppekorraldust, - keskkonda, -metoodikat, -vahendeid ning õppes osalemiseks pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal- või tervishoiuteenustega või mõlemaga ning
  • osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset tuge klassis või õpet eriklassis.

Toimetulekuõpet rakendatakse mõõduka intellektipuudega erituge vajavale õpilasele. Erituge rakendava eriklassi täituvus on kuni 6 õpilast.

Õpilasele eritoe rakendamiseks on vaja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust (vt Innove Rajaleidja keskus Tallinnas). Aadress: Lõõtsa 4, Tallinn.

Toimetulekuõppel olevate õpilaste toetamisele spetsialiseerunud klassid Tallinna munitsipaalkoolides:

Tallinna Tondi Põhikool (eesti õppekeel)
Tondi 40, 11311 Tallinn
tondi@tondi.edu.ee, 655 7223

 
Tallinna Kadaka Põhikool (vene õppekeel) 
E. Vilde tee 120, Tallinn 
kadakakool@kadakakool.edu.ee 

Viimati muudetud: 12.11.2019