Tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste klassid

  • Tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste klassi võetakse vastu või viiakse üle õpilane, kellel on psüühikahäirest tulenev normikohasest erinev käitumismuster koos emotsionaalsete häiretega, mis takistab õpilase enda ja teiste õpilaste õppimist tavaklassi tingimustes.
  • Õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava alusel või põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppe tasemel.
  • Õpilasele tagatakse vajadusel logopeediline abi.
  • Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud õppe tasemel õppivatele õpilastele tagatakse koolis eripedagoogilise õppemetoodika rakendamine ja jõukohase õppevara kasutamine.
  • Õpilasele koostatakse koostöös vanemaga individuaalse käitumise tugikava ning korraldatakse individuaalset ja rühmatreeningut sotsiaalsete käitumisoskuste ja soovitud käitumismallide omandamiseks.
  • Õpilasele korraldatakse vajadusel psühhoteraapia teenuse kättesaadavus vastava koolituse läbinud spetsialisti poolt.
  • Õpilasele tagatakse rehabilitatsiooniplaani olemasolul koostöös vanemaga rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud teenuste kättesaadavus. 

Klassi täituvus on kuni 8 õpilast, õpitakse põhikooli riikliku õppekava alusel (K. Pätsi Vabaõhukool). 

Lapsevanem esitab nõutavad dokumendid Harju maakonna nõustamiskomisjonile 

Aadress: Maakri 23a, 10145 Tallinn 
Telefon: 58860701 

Viimati muudetud: 02.11.2017