Õpingud, koolitused ja stipendiumid välisriikides

Välisriikide stipendiumid

Rajaleidja - info stipendiumite kohta, teatmik „Euroopasse" 

 
PLOTEUS üle-euroopaline õppimis- ja koolitusvõimalusi koondav portaal õpilasele, õpetajale, lapsevanemale, nõustajale

Eurydice Euroopa riikide haridussüsteemid
 
Euroopa Liidu infokeskus

Europassi keskus kvalifikatsioonide ja oskuste läbipaistvuse ühtne EL raamistik: Europass CV, Europass keelepass jt. dokumendid

USA Saatkonna poolt hallatavad haridusprogrammid

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus stipendiumid ja õpingud Ameerikas

Briti Nõukogu stipendiumid, õppimisvõimalused Suurbritannias

Tallinna Goethe Instituut

Prantsuse Kultuurikeskus

Pestalozzi programm Euroopa Nõukogu stipendiumid õpetajatele, haridustöötajatele täiendkoolitusseminaridel osalemiseks Euroopa riikides 
 
YFU õpilasvahetusprogramm maailma erinevatesse riikidesse
 
 
 
 
 
 
 
 
Viimati muudetud: 01.02.2018