Õpingud, koolitused ja stipendiumid välisriikides

Välisriikide stipendiumid SA Archimedes

Info stipendiumite kohta, teatmik „Euroopasse" 

 
PLOTEUS üle-euroopaline õppimis- ja koolitusvõimalusi koondav portaal õpilasele, õpetajale, lapsevanemale, nõustajale

Eurydice Euroopa riikide haridussüsteemid
 
Euroopa Liidu infokeskus

Europassi keskus kvalifikatsioonide ja oskuste läbipaistvuse ühtne EL raamistik: Europass CV, Europass keelepass jt. dokumendid

USA Saatkonna poolt hallatavad haridusprogrammid

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus stipendiumid ja õpingud Ameerikas

Briti Nõukogu stipendiumid, õppimisvõimalused Suurbritannias

Tallinna Goethe Instituut

Prantsuse Kultuurikeskus

Pestalozzi programm Euroopa Nõukogu stipendiumid õpetajatele, haridustöötajatele täiendkoolitusseminaridel osalemiseks Euroopa riikides  
 
 
 
 
 
 
 
Viimati muudetud: 07.01.2020