Tallinna huvikoolide teemalised küsimused

Siit saad soovi korral saata Tallinna munitsipaalhuvikoolide ja huviharidusega seotud küsimusi. Sulle vastavad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.