Tallinna Haridusameti teemalised küsimused

Siit saad soovi korral saata Tallinna Haridusametiga seotud küsimusi. 

Infot võid küsida ka haridusameti kantseleist telefonil 6404590.