Tallinna lasteaedade teemalised küsimused

Siit saad soovi korral saata Tallinna linna koolieelsete lasteasutustega seotud küsimusi. Sulle vastavad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.