Tallinna koolide teemalised küsimused

Siit saad soovi korral saata Tallinna munitsipaalkoolide ja üldharidusega seotud küsimusi. Sulle vastavad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.