Konkursile laekus tähtajaks 272 nõuetekohast ankeeti. „Tallinna talendi“ tiitli ja stipendiumi nimel asub võistlema 221 solisti ja 51 ansamblit.

Riigis kehtestatud piirangute tõttu otsustas korraldusmeeskond lükata konkursi hilissuvesse, et anda osalejatele võimalus väärtuslikuks lavakogemuseks.

Konkursi “Tallinna talent” eesmärk on anda noortele võimalus esineda ja saada tagasisidet professionaalsetelt muusikutelt. Konkursi voorudes väljapaistvalt esinenutele teeb žürii ettepaneku esineda lõppkontserdil Estonia kontserdisaalis 29. augustil  2021.

2021. aastal toimub konkurss vokaal- ja instrumentaalsolistidele ning vokaal- ja instrumentaalansamblitele (2- 10 liiget) kahes kategoorias: vokaalmuusika (klassika, levi- ja rahvamuusika ja improvisatsioon) ja instrumentaalmuusika (klassika, levi- ja rahvamuusika ja improvisatsioon).

Improvisatsioonis osaleja valib ühe konkursi korraldaja poolt väljapakutud lindistuse Tallinna häälega, mida ta peab esinemisel kasutama. Tallinna häälele võib luua omaloomingulise teose või kasutada sobiva taustana tuntud teosele.

  • Muusikakonkurss “Tallinna talent” on suunatud muusika valdkonnas andekatele Tallinna üldharidus- ja huvikoolide õpilastele.

  • Konkursil osalevad solistid konkureerivad kolmes vanusegrupis:
    7-11 aastat, 12-15 aastat ja 16-19 aastat. Ansambliliikmete vanused võivad olla vahemikus 7-19 aastat.
  • Voorus esinemise aeg on kuni 5 minutit, välja arvatud gümnaasiumiastme instrumentalistid, kelle esinemise aeg on kuni 9 minutit.
  • Konkursil osalejal on õigus valida, mitu teost ta selle aja jooksul esitab.
  • Konkursi voorud ja lõppkontsert toimuvad augustis 2021.

Konkursi korralduses võib tulla ette muudatusi. 

 

Vaata ka