2020

  

2020. aasta eelarve projekti piirsummade käskkiri

2020. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ja vormid

Juhendid:

2020. aasta eelarve projekti vormide täitmise juhend munitsipaalkoolieelsetele lasteasutustele

2020. aasta eelarve projekti vormide täitmise juhend munitsipaalüldhariduskoolidele

2020. aasta eelarve projekti täitmise juhend munitsipaalhuvikoolidele

2020. aasta eelarve projekti täitmise juhend Tallinna Kopli Ametikoolile, Tallinna Õpetajate Majale ja Tallinna Õppenõustamiskeskusele

Viimati muudetud: 02.07.2019