Kontaktid ja tööjaotus

Asutustele määratud kontaktid

Seoses raamatupidamise tsentraliseerimisega on muutunud asutustele määratud kontaktisikud. 

Ava tabel, lahtris B2 vali oma asutuse nimetus: 

Kuraatorid, personaliarvestajad ja finantstöötajad 

 

Eelarve osakonna tööjaotus 


 Mari-Liis Luks
, eelarve osakonna juhataja, tel 640  4655, mari-liis.luks@tallinnlv.ee

Ruth Kallo, peaspetsialist, tel 640 4594, ruth.kallo@tallinnlv.ee

 • Põhikoolide ja gümnaasiumide eelarveprotsessi korraldamine sh. eelarve projekti ja lisaeelarve läbivaatamine ning eelarvealane nõustamine riigi- ja linnakassa eelarve osas;
 • Finantseerimispõhimõtete arendamine ja eelarvealane juhendamine.

Svetlana Sheng, peaspetsialist, tel 640 4902, svetlana.sheng@tallinnlv.ee

 • Põhikoolide ja gümnaasiumite eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete arendamine ja eelarvealane juhendamine; 
 • Sotsiaalsete töökohtade aruanne.  

Heli Tosin-Liddell, peaspetsialist, tel 640 4971, heli.tosin-liddell@tallinnlv.ee

 • Lasnamäe, Pirita, Kristiine ja Põhja-Tallinna koolieelsete lasteasutuste munitsipaaleelarve koostamine ja muutmine, sh. eelarve projekti ja lisaeelarve läbivaatamine ning finantseerimispõhimõtete arendamine ja eelarvealane juhendamine;
 • Eralasteaedade kuluaruanded. 

Margit Vahtra, peaspetsialist, tel 640 4927, margit.vahtra@tallinnlv.ee

 • Haabersti, Mustamäe, Kesklinna ja Nõmme koolieelsete lasteasutuste munitsipaaleelarve koostamine ja muutmine, sh. eelarve projekti ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete arendamine ja eelarvealane juhendamine;
 • Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude poolt kinnitatud toidupäeva maksumuse muutmine;
 • Soodustused ning kohakasutuse analüüs.

 Kristiine Murd, peaspetsialist, tel 640 4669, kristiine.murd@tallinnlv.ee

 • Haridusasutustele lepingute alusel eraldatud vahendite eelarveprotsessi korraldamine ning asutuste eelarvealane juhendamine projektide osas;
 • Kontroll-lehed ning FA-koodid;
 • Arvekeskuse õigused.

 Elina Koppel, peaspetsialist, tel 640 4790, elina.koppel@tallinnlv.ee

Mitteeluruumide kasutamise tunnihindade ja tasuliste ringide õppetasude esitamine kinnitamiseks;

 • Õppelaenu põhiosa kustutamise korraldamine;
 • Huvikoolide ning muusika- ja kunstikoolide eelarve koostamine ja muutmine, sh. eelarve projekti ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete arendamine ja eelarvealane juhendamine.

Kairi Pärl, peaspetsialist, tel 640 4673, kairi.parl@tallinnlv.ee

 • Tallinna Kopli Ametikooli ja Tallinna Õpetajate Maja eelarve koostamine ja muutmine, sh. eelarve projekti ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete arendamine ja eelarvealane juhendamine;
 • Investeeringute eelarve täitmise jälgimine ning muudatuste vormistamine käskkirjaga;
 • Lootusetute nõudete mahakandmise käskkirjade vormistamine;
 • Varakaartide muutmine, varade mahakandmise aktid ja taotlused.

  Riina Svarpstinš, vanemspetsialist, tel 640 4903, riina.svarpstins@tallinnlv.ee

 • Lepingute alusel eraldatud vahendite raamatupidamislik nõustamine (asutuste jaotus „Asutustele määratud kontaktid“ tabelis), kuludokumentidel eelarve tunnuste kontroll ja arvekeskuses kuludokimentide kinnitamine.  

Teele Piirits, vanemspetsialist, tel 640 4970, teele.piirits@tallinnlv.ee

 • Lepingute alusel eraldatud vahendite raamatupidamislik nõustamine (asutuste jaotus „Asutustele määratud kontaktid“ tabelis), kuludokumentidel eelarve tunnuste kontroll ja arvekeskuses kuludokimentide kinnitamine.  

Ülle Nestor, vanemspetsialist, tel 640 4593, ylle.nestor@tallinnlv.ee

 • Kohalike omavalitsusüksustele (KOV) hariduskulude katmist puudutavate arvete algandmete kogumine ning KOVide poolt esitatud arvete kontroll;
 • Ameti varade üleandmise aktid. 
Viimati muudetud: 07.01.2020