Kontaktid ja tööjaotus

Asutustele määratud kontaktid

Seoses raamatupidamise tsentraliseerimisega on muutunud asutustele määratud kontaktisikud. 

Ava tabel, lahtris B2 vali oma asutuse nimetus: 

Kuraatorid, personaliarvestajad ja finantstöötajad 

Eelarve osakonna tööjaotus 

Mari-Liis Luks , eelarve osakonna juhataja, tel 640  4655, Mari-Liis.Luks@tallinnlv.ee

Kristiine Murd, vanemspetsialist, tel 640 4669, Kristiine.Murd@tallinnlv.ee

 • Huvikoolide ning muusika- ja kunstikoolide, Tallinna Kopli Ametikooli ja Tallinna Õpetajate Maja eelarve koostamine ja muutmine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate asutuste tasuliste teenuste hindade esitamine kinnitamiseks;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud
 • õppelaenu põhiosa kustutamise korraldamine;
 • eralasteaedade kuluaruanded;
 • arvekeskuse õiguste loomine.

Ruth Kallo, peaspetsialist, tel 640 4594, Ruth.Kallo@tallinnlv.ee

 • Kureeritavate põhikoolide ja gümnaasiumide eelarveprotsessi korraldamine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate asutuste tasuliste teenuste hindade esitamine kinnitamiseks;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.

Svetlana Sheng, peaspetsialist, tel 640 4902, Svetlana.Sheng@tallinnlv.ee

 • Kureeritavate põhikoolide ja gümnaasiumide eelarveprotsessi korraldamine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate asutuste tasuliste teenuste hindade esitamine kinnitamiseks;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.

Heli Tosin-Liddell, peaspetsialist, tel 640 4971, Heli.Tosin-Liddell@tallinnlv.ee

 • Lasnamäe ja Pirita koolieelsete lasteasutuste munitsipaaleelarve koostamine ja muutmine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate lasteasutuste hoolekogude poolt kinnitatud toidukulu päevamaksumuse muutmine;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.

Margit Vahtra, peaspetsialist, tel 640 4927, Margit.Vahtra@tallinnlv.ee

 • Mustamäe ja Nõmme koolieelsete lasteasutuste munitsipaaleelarve koostamine ja muutmine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate lasteasutuste hoolekogude poolt kinnitatud toidukulu päevamaksumuse muutmine;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.

  Elina Koppel, peaspetsialist, tel 640 4687, Elina.Koppel@tallinnlv.ee

 • Kristiine ja Põhja-Tallinna koolieelsete lasteasutuste munitsipaaleelarve koostamine ja muutmine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate lasteasutuste hoolekogude poolt kinnitatud toidukulu päevamaksumuse muutmine;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.

Kairi Pärl, peaspetsialist, tel 640 4673, Kairi.Parl@tallinnlv.ee

 • Haabersti ja Kesklinna koolieelsete lasteasutuste munitsipaaleelarve koostamine ja muutmine, sh eelarve projekti, omatulude strateegia ja lisaeelarve läbivaatamine, eelarve täitmise jälgimine, eelarve analüüside koostamine ning finantseerimispõhimõtete väljatöötamise komisjoni töös osalemine ja eelarvealane juhendamine;
 • kureeritavate lasteasutuste hoolekogude poolt kinnitatud toidukulu päevamaksumuse muutmine;
 • kureeritavate asutuste varadega seotud toimingud;
 • kureeritavate asutuste nõuete lootusetuks tunnistamise dokumentidega seotud toimingud.

  Riina Svarpstinš, vanemspetsialist, tel 640 4903, Riina.Svarpstins@tallinnlv.ee

 • Lepingute alusel eraldatud vahendite raamatupidamislik nõustamine (asutuste jaotus „Asutustele määratud kontaktid“ tabelis), kuludokumentidel eelarve tunnuste kontroll ja arvekeskuses kuludokumentide kinnitamine;
 • riigieelarve eraldiste, annetuste ja muude toetuslepingute alusel eraldatud vahendite asutuste eelarvetesse vormistamine ning eelarve muudatusettepanekute sisestamine;
 • Välisprojektide infosüsteemis (VPA) projektikavade ja kontroll-lehtede kinnitamine;
 • projektide kontroll-lehed ja FA-koodid.

Teele Piirits, vanemspetsialist, tel 640 4970, Teele.Piirits@tallinnlv.ee

 • Lepingute alusel eraldatud vahendite raamatupidamislik nõustamine (asutuste jaotus „Asutustele määratud kontaktid“ tabelis), kuludokumentidel eelarve tunnuste kontroll ja arvekeskuses kuludokumentide kinnitamine;.
 • riigieelarve eraldiste, annetuste ja muude toetuslepingute alusel eraldatud vahendite asutuste eelarvetesse vormistamine ning eelarve muudatusettepanekute sisestamine;
 • Välisprojektide infosüsteemis (VPA) projektikavade ja kontroll-lehtede kinnitamine;
 • projektide kontroll-lehed ja FA- koodid.

Ülle Nestor, vanemspetsialist, tel 640 4593, Ylle.Nestor@tallinnlv.ee

 • Kohalike omavalitsusüksustele (KOV) hariduskulude katmist puudutavate arvete algandmete kogumine ning KOVide poolt esitatud arvete kontroll;
 • ameti äriruumidega seotud rendilepingute arvestuse pidamine ning arvete koostamiseks algandmete kogumine;
 • ameti ostuarvete menetlemine arvekeskuses;
 • ameti varade üleandmise aktide vormistamine;
 • investeeringute eelarve täitmise jälgimine ning muudatuste käskkirjade vormistamine.

Viimati muudetud: 25.02.2021