Haridusjuhtide praktikaprogramm

Heateo Haridusfondi ja Tallinna Haridusameti käivitatud Haridusjuhtide Praktikaprogrammis suundusid koolijuhid 2020. aasta veebruaris praktikale edukatesse ettevõtetesse, et õppida nende juhtimiskogemusest ja rakendada saadud teadmisi oma koolis.

Grupifoto.jpg

Haridusjuhtide Praktikaprogramm toetab muutunud õpikäsituse (MÕK) eesmärki tuua õppimine ja õpetamine raamidest välja ning õppida kõikjal ja kõigilt.

Programmis osalenud koolijuhtide muljed ettevõtetest saadud kogemustest: 

Lisainfo:

https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Uus-programm-viib-koolijuhid-ettevotetesse-praktikale

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Haridusjuhtide-praktikaprogrammi-avauritus-Transferwise-is-04.02-2

https://www.heategu.ee/uudised/uus-programm-viib-koolijuhid-esmakordselt-ettevotetesse-praktikale

https://opleht.ee/2020/02/koolijuhid-lahevad-ettevotetesse-toole/

Viimati muudetud: 15.06.2020