Keskkonnaharidus

Lasteaedadele

Lehola Keskkonnahariduskeskuse logo

Hollandi-Eesti keskkonnaharidusprojekti Aiatuulik ja Tallinna Haridusameti koostöös alustas 2006. aasta algusest tööd Tallinna Lehola Lasteaia juures keskkonnahariduskeskus, mis teenindab kõiki Tallinna koolieelseid lasteasutusi.

Keskuse eesmärgiks on:

  • luua uusi looduse- ja keskkonnaalaseid õppematerjale ja - vahendeid
  • laenutada õppematerjale kõikidesse Tallinna lasteaedadesse
  • nõustada õpetajaid keskkonnaküsimustes
  • korraldada keskkonna - ja loodusalaseid õppepäevi õpetajatele

Lehola Keskkonnahariduskeskus teeb koostööd Rocca Al Mare Vabaõhumuuseumi, RMK Sagadi looduskooliga ja teiste asutustega, mis pakuvad lasteaedadele keskkonna- ja loodusalaseid programme.

Lehola Keskkonnahariduskeskus asub Tallinna Lehola lasteaia ruumides, Mustamäe tee 187.

1. oktoobril 2018 alustas tööd Lehola Keskkonnahariduskeskuse Pirita-Kose  keskkonnahariduse õpituba, kus pakutakse põnevaid programme nii eelkooliealistele lasteaialastele kui ka algklassidele.

Programmides osalemine on Tallinna lasteaedadele ja koolidele tasuta.

Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba asub  Pirita-Kose lasteaia ruumides, Kose tee 58, Tallinn.

Vaata lähemalt Lehola Keskkonnahariduskeskuse lehelt.

 

Koolidele

Tallinna Haridusamet algatas 2006. aastal koostöös Tallinna bioloogiaõpetajate ainesektsiooni, Tallinna Botaanikaaia ja Tallinna Loomaaiaga projekti  Õppekava toetav praktiline õpe loomaaias ja botaanikaaias, seda asus toetama Tallinna Keskkonnaamet. Projekt kestis aastani 2009.

Eesmärgiks oli lähendada linnalapsi loodusele praktilise tegevuse ja elamuste kaudu, õpetada hoolivat käitumist nii elus- kui ka eluta looduse suhtes ning pakkuda õpilastele õppimisvõimalust väljaspool koolipinki. Projektis osalesid igal aastal kuni 45 kooli loodusainete õpetajad ning õppetöös osales igal aastal kuni 8000 õpilast.

Projekti tulemusel valmisid õpperajad ja õppematerjalid, mida saab jätkuvalt kasutada.

Keskkonnaharidusliku praktilise õppe  võimalused Tallinna üldhariduskoolidele

Kontakt: TBA Keskkonnahariduse osakond, Siiri Liiv, tel: 606 2685, e-post: siiri.liiv@tba.ee

Kontakt: Loodushariduse ja avalike suhete teenistus, Üllar Rammul, tel: 694 3353, e-post: yllar.rammul@tallinnlv.ee


Keskkonnaalase hariduse andmise korraldamise temaatikaga Tallinnas tegeleb ka Tallinna Keskkonnaamet, kelle pädevusse kuulub:

  • Keskkonnaalase hariduse materiaalse baasi ja võrgustiku loomine; 
  • Tallinna Botaanikaaia ja Aegna looduskooli loodusharidusliku tegevuse koordineerimine;
  • Õppekava toetava loodus- ja õuesõppe ning täiskasvanute erinevatele sihtrühmadele keskkonnakoolituse tagamine vastavalt Tallinna keskkonnahariduse arengukava 2008-2014 tegevuskavale.

 

Kontakt:
Maie Zernask
Tallinna Keskkonnaamet
Harju 13, Tallinn 10130
Telefon: 640 4765
E-post: Maie.Zernask@tallinnlv.ee  

 

Viimati muudetud: 10.12.2019