Tallinn tänab ja tunnustab

Tallinna Haridusamet korraldab haridustoetajate, haridustöötajateharidusasutuste ja õpilaste tunnustamiseks ja tänamiseks järgmisi konkursse.

Konkursid haridustöötajatele

  • Noor õpetaja

Eesmärk: tunnustada Tallinna noori ja inspireerivaid õpetajaid. (Toimub kevadel) 

  • Tallinna Haridusameti missioonipreemia

Eesmärk: Tunnustada Tallinna Haridusameti missiooni „Õppijale mõeldes arendame parima kaasaegse ja mitmekülgsema õpikeskkonna“ elluviimise toetajat ja eestvedajat. (THA missioonipreemia statuut)

  • Tallinna aasta õpetaja

Auhinnasaajad valitakse välja vabariikliku  tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaatide hulgast. (Toimub sügisel)

  • Tallinna haridusasutuse juht

Auhinnasaajad valitakse välja vabariikliku tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaatide hulgast. (Toimub sügisel)

 

Konkursid haridusasutustele

  • Haridusuuendus

Eesmärk: Tunnustada Tallinna haridusasutusi, kes toetavad muutuva õpikäsituse moto „Õppides õnnelikuks, õnnelik õppides!” elluviimist. (Toimub kevadel) 

  • Tervise tegu

Eesmärk: Tunnustada tervist edendavate tegevuste elluviimist ja tervislike eluviiside populariseerimist Tallinna haridusasutustes. (Toimub kevadel) 

  • Koostööprojekt

Eesmärk: Motiveerida koole ja lasteaedu tegutsema üheskoos. (Toimub kevadel) 

  • Parim personaliprojekt 

Eesmärk: tõsta esile personaliga tehtava töö väärtust, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused parima kogemuse vahetamiseks ning tunnustada parimat tööd personali vallas.

Loe lähemalt: Parim personaliprojekt 2018 .

Konkursi "Parim personaliprojekt" võitjad ja osalejad läbi aastate

  • Haridusuuendus

Eesmärk: mõtestada muutuste juhtimise protsessi ning tunnustada Tallinna haridusasutusi, kes toetavad muutuva õpikäsituse moto „Õppides õnnelikuks, õnnelik õppides!” elluviimist. Sihtrühm: Tallinna Haridusameti hallatavad haridusasutused. Tähtaeg: 11. märts 2019. Loe lähemalt: Haridusuuendus 2019

Vaata ka Konkursid õpilastele

Viimati muudetud: 04.02.2019