Koolikiusamine (abimaterjal klassijuhatajale)

  Kiusamisest rääkimine pole kaebamine - see on enese ja teiste kaitsmine.

Iga inimene, iga laps tahab elada keskkonnas, mis on talle sõbralik ja turvaline, kaitsev. Kahjuks pole meie klassi ega kooli keskkond selline. Me keegi ei taha, et  meid solvatakse, mõnitatakse, tõugatakse, pekstakse või et meile mingil muul kombel haiget tehakse. Tea, et just Sina võid olla järgmine, keda kiusama hakatakse. Seepärast ei tohi keegi jääda ükskõikseks pealtvaatajaks. Et oma klassis saaksid kõik lapsed tunda end turvaliselt, selleks saad Sinaga kaasa aidata.

Mida Sina saad teha?

Kui klassijuhataja ei tea, mis koolimaja hämarates nurgatagustes toimub, ei saa ju midagi ka kiusatavate laste heaks ära teha.

Palun vasta avameelselt järgmistele küsimustele (OMA NIME EI PEA SA VASTUSTE LEHELE KIRJUTAMA), sest neist kiusamistest õpetajale teada andes saad Sina õpetajat aidata ning enda ja klassikaaslaste turvalisuse kindlustamisele kaasa aidata.

 1. Kas Sinu arvates esineb meie klassis vägivalda, s.o kellegi solvamist, mõnitamist, pilkamist, norimist, löömist, kaklemist, haiget tegemist?
 2.  Kas pead seda õigeks, et kedagi alandatakse, et keegi haiget saab?
 3. Keda oled näinud ükskõik mis kombel haiget tegemas? Kirjelda mõnd juhtumit.
 4. Kes Sinu arvates teevad meie klassis kõige rohkem teistele haiget (nimeliselt)? Miks nad seda Sinu arvates teevad?
 5. Kellele tehakse kõige rohkem haiget (nimeliselt)? Miks?
 6. Kas Sinule on haiget tehtud või Sind solvatud? Millal? Kelle poolt? Miks?
 7. Mida tuleks Sinu arvates ette võtta nende õpilastega, kes teistele liiga teevad?

Mõtle tagasi enda ja kogu klassi õpitegevusele ja käitumisele sel õppeaastal. Kui oled seda põhjalikult teinud, siis vasta palun alljärgnevatele küsimustele. Tee seda ausalt ja ära karda, et Sulle sellest midagi halba võib sündida. Nii saad Sa kaasa aidata sellele, et Su õpikeskkond ja õpitulemused koolis paraneksid. Sinu vastused jäävad vaid minu ja Sinu teada.

 1. Kas oled rahul oma eelmise veerandi tunnistusega? Kui ei, siis millistes ainetes tahaksid teistsugust hinnet saada? Millist? Mida selleks tegema peaksid? Arutle pikemalt oma õpitulemuste üle ja põhjenda oma seisukohti.
 2. Kas Sinu arvates häirib miski õppetundide normaalset kulgu? Mis nimelt? Millistes ainetes? Kes meie klassi õpilastest takistavad normaalset tööd tundides? Kuidas nad seda teevad? Kas oled sellega rahul või segab see Sind?
 3. Kuidas hindad enda käitumist tundides? Väljaspool tunde? Kas tahaksid enda käitumises midagi muuta? Mida nimelt? Kas arvad, et suudad seda?
 4. Missugused on Sinu arvamused oma kaasõpilaste käitumise kohta? Kes Sinu arvates rikuvad meie klassi head mainet? Kuidas?
 5. Kas Sinu arvates on eelmise õppeaastaga võrreldes vägivaldne käitumine meie klassis vähenenud või suurenenud?
 6. Kas Sind on sellel õppeaastal kuidagi solvatud, alandatud, löödud või on Sulle mingil muul kombel haiget tehtud? Kes ja kuidas on seda teinud? Kirjelda neid juhtumeid.
 7. Kas Sinu arvates on meie klassis neid õpilasi, keda kiusatakse? Keda? Miks? Kuidas?
 8. Kes Sinu arvates on meie klassis need, kes kõige rohkem teistele haiget teevad, olgu siis sõnade või tegudega? Kuidas nad seda teevad? Kirjelda mõnd juhtumit.
 9. Kas tahaksid, et meie klass ja Sina ise sealhulgas oleks teistsugune? Milline?
 10. Mida tuleks Sinu arvates selleks ette võtta?

Infoleht printimiseks (doc)

Viimati muudetud: 18.01.2010